LEGE nr.303 din 28 iunie 2004
privind statutul magistraților
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
  R. nr.1/2004 privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H.C.S.M. nr.153/2004 (abrogat prin H.C.S.M. nr.322/2005)
  H.C.S.M. nr.154/2004 (abrogat prin H.C.S.M. nr.323/2005)
  H.C.S.M. nr.155/2004 (abrogat prin H.C.S.M. nr.306/2005)
  H.C.S.M. nr.157/2004 (abrogat prin H.C.S.M. nr.321/2005)
  H.C.S.M. nr.158/2004 (abrogat prin H.C.S.M. nr.305/2005)
  H.C.S.M. nr.160/2004 (abrogat prin H.C.S.M. nr.320/2005)
  H.C.S.M. nr.163/2004 (abrogat succesiv prin H.C.S.M. nr.324/2005, H.C.S.M. nr.326/2005)
  H.C.S.M. nr.166/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (abrogat prin H.C.S.M. nr.326/2005)
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
  L. nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea
  H.C.S.M. nr.30/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică, asimilat magistraților, din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii (abrogat prin H.C.S.M. nr.326/2005)
  H.G. nr.83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.652/2009)
  H.G. nr.183/2005 privind înființarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activități finanțate integral din venituri proprii
  H.C.S.M. nr.91/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri (abrogat prin H.C.S.M. nr.173/2007)
  H.G. nr.584/2005 privind finanțarea unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească
  H.C.S.M. nr.283/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor (abrogat prin H.C.S.M. nr.320/2006)
  H.C.S.M. nr.307/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție (abrogat prin H.C.S.M. nr.293/2007)
  L. nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
  H.G. nr.762/2010 privind condițiile de acordare, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru procurori, judecători, magistrați-asistenți, personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și al parchetelor
  H.C.S.M. nr.837/2010 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
  L. nr.270/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  O. nr.120/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
  H.C.S.M. nr.228/2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 (abrogat prin H.C.S.M. nr.91/2019)
  H.C.S.M. nr.355/2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcții de conducere, precum și numirea judecătorilor în funcția de procuror și a procurorilor în funcția de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006
  H.C.S.M. nr.74/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare în funcția de judecător la înalta Curte de Casație și Justiție
  H.C.C. nr.6/2012 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale
  H.G. nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015
  H.C.S.M. nr.279/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură (abrogat prin H.C.S.M. nr.192/2019)


Miercuri, 01 decembrie 2021, 02:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.