LEGE nr.304 din 28 iunie 2004
privind organizarea judiciară
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.494/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 și 104 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și a dispozițiilor art. 38, 165, 284 și 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
art. 58 și 104
  D.C.C. nr.78/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278 alin. 1 din Codul de procedură penală și ale art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 61 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.71/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, art. 3 alin. (3), art. 5 alin. (6), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7, art. 11 alin. (3) și (5), art. 13 alin. (2) și art. 22 alin. (4) din Legea nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, art. 21, art. 88 alin. 1 lit. a), b), c) și d) și art. 153 alin. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, art. 121 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 91 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, art. 2, art. 21 alin. (4), art. 26 alin. (4) și art. 27 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, art. 75 alin. (2) și art. 78 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 121 alin. (1)
  D.C.C. nr.130/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum și a celor ale art. 57 alin. (1) și alin. (2) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 57 alin. (1) si alin. (2) teza întâi
  D.C.C. nr.264/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (2) și ale art. 94 alin. (4) și (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, ale art. 109 alin. (2) și ale art. 118 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
art. 109 alin. (2) și ale art. 118 alin. (2)
  D.C.C. nr.285/2005 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală și ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și ale art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 22 alin. (1)
  D.C.C. nr.668/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și (2) și art. 130 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 55 alin. (1) și (2) și art. 130 alin. (4)
  D.C.C. nr.37/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 și ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 55 și ale art. 110-115
  D.C.C. nr.138/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și (2) și ale art. 130 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și ale art. 29 alin. (6) fraza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 55 alin. (1) și (2) și ale art. 130 alin. (4)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.345/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 64 alin. (3), fraza a doua, dispoziția „Măsura infirmării este supusă controlului instanței competente să judece cauza în fond, la cererea procurorului care a adoptat soluția.”
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.451/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 64 alin. (3)
  D.C.C. nr.578/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (3) fraza a doua din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 64 alin. (3) fraza a doua
  D.C.C. nr.723/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 55 alin. (2)
  D.C.C. nr.844/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 5 din Codul de procedură penală și art. 54 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 54 alin. (4)
  D.C.C. nr.910/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 35 alin. (1)
  D.C.C. nr.518/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
art. 9
  D.C.C. nr.620/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (1) lit. j), art. 37 lit. d) și art. 38 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 41, 46, 47, 49, 50 și 52 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 26 din Codul de procedură civilă
art. 41, 46, 47, 49, 50 și 52
  D.C.C. nr.741/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) și art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 52 alin. (1) și art. 54 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.049/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 80-88
  D.C.C. nr.1323/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a prevederilor art. 75 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 75
  D.C.C. nr.380/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 din Codul de procedură penală și ale art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 64 alin. (3)
  D.C.C. nr.600/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă
art. 25 lit. a)
  D.C.C. nr.671/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. 80-88
  D.C.C. nr.655/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 55 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.682/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 alin. (4) și (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 75 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.741/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și a dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
  D.C.C. nr.772/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 14 alin. (5)
  D.C.C. nr.779/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 9
  D.C.C. nr.789/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 alin. (4) și (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției
art. 75 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.934/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2481 și art. 258 alin. 2 din Codul penal, ale art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 80 - 88
  D.C.C. nr.1.147/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 52 alin. (1) și art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 52 alin. (1) și art. 54 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.486/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 34 alin. 1, art. 137 alin. 1, art. 303 alin. 5 și art. 377 alin. 2 pct. 4 din Codul de procedură civilă, ale art. 22 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 22
  D.C.C. nr.1.585/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 14 alin. (5)
  D.C.C. nr.41/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 75 alin. (4) și (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale dispozițiilor art. 11 din anexa nr. VI la Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
art. 75 alin. (4) și (5)
  D.C.C. nr.221/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) lit. g) teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, art. 2 teza întâi și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 25 lit. a)
  D.C.C. nr.296/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 din Codul de procedură penală, art. 215 alin. 5 raportat la art. 146 din Codul penal, art. 13 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, precum și a dispozițiilor art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 80-88
  D.C.C. nr.339/2010 DECIZIA nr. 339 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1066 din Codul civil și art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 54 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.042/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
art. 54 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.034/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 alin. 2 teza a doua, art. 244 alin. 1 pct. 1 și art. 3021 lit. d) din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și a celor ale art. 39 alin. (1) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 39 alin. (1), art. 41 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.056/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 80-88
  D.C.C. nr.1.059/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 121
  D.C.C. nr.1.094/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 121
  D.C.C. nr.1.367/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (31) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, așa cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2005, precum și a dispozițiilor art. 87 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 87
  D.C.C. nr.16/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 alin. (111) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 75 alin. (111)
  D.C.C. nr.126/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 și art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ale art. 44-49 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 2, art. 32
  D.C.C. nr.466/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil și ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 54 alin. (1)
  D.C.C. nr.545/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 75 alin. (111) și art. 87 alin. (91) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 75 alin. (111) și art. 87 alin. (91)
  D.C.C. nr.855/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 38 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.480/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 38 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.556/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) și art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, ale art. 36 alin. (2) si art. 40 lit. j) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 9
  D.C.C. nr.1588/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art.139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 38/2009 pentru modificarea Regulamentului de ordine internă al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
art. 139
  D.C.C. nr.1.589/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 87 alin. (91) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 87 alin. (91)
  D.C.C. nr.109/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 38 alin. (1)
  D.C.C. nr.225/2012 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 52 și art. 263 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 248, art. 249 și art. 279 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 1 alin. (1) si (31), art. 2 și art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002, a dispozițiilor Legii nr. 54/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2005, precum și a dispozițiilor art. 87 alin. (1) și (91) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 87 alin. (1) și (91)
  D.C.C. nr.389/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 38 alin. (1)
  D.C.C. nr.850/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 131 alin. (2)
  D.C.C. nr.13/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și ale art. 29 alin. (7), art. 40 lit. f) și art. 46 alin. (1),(12) și (13) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
art. 21 teza întâi
  D.C.C. nr.168/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 55 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.764/2015 DECIZIA nr. 764 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 12, art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) și art. 191 din Codul de procedură civilă
art. 139 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.780/2016 DECIZIA nr. 780 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 21 și art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 97 pct. 1 și art. 483 alin. (1) din Codul de procedură civilă
art. 21 și art. 24
  D.C.C. nr.202/2017 DECIZIA nr. 202 din 30 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 38 alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 132 alin. (1) și (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- art. 5, art. 38 alin. (1), art. 131 alin. (2) și art. 132 alin. (1) și (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.321/2017 DECIZIA nr. 321 din 9 mai 2017 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 21 și 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- constată că dispozițiile art. 21 și art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară raportate la cele ale art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale sunt constituționale în măsura în care nu exclud posibilitatea formulării recursului împotriva hotărârii judecătorești de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale pronunțate de ultima instanță în ierarhia instanțelor judecătorești
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.375/2017 DECIZIA nr. 375 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 și ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 395 alin. (1) și (2), art. 398 alin. (1) și (2), art. 401 și ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă
art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 și ale art. 110-115
  D.C.C. nr.489/2017 DECIZIA nr. 489 din 27 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 și ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 395 alin. (1) și (2), art. 398 alin. (1) și (2), art. 401 și ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă
- art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 și art. 110—115
  D.C.C. nr.68/2018 DECIZIA nr. 68 din 22 februarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
art. 32
  D.C.C. nr.175/2018 DECIZIA nr. 175 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 64 alin. (3)
  D.C.C. nr.44/2019 DECIZIA nr. 44 din 22 ianuarie 2019 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 și art. 24 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, raportate la art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- dispozițiile art. 21 și art. 24, în forma anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/ 2004 privind organizarea judiciară, raportate la art. 29 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.73/2019 DECIZIA nr. 73 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 87 alin. (8) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 87 alin. (8) (respinge ca inadmisibilă)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.547/2020 DECIZIA nr. 547 din 7 iulie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 881-889 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
- art. 881 alin. (6) și art. 888 alin. (1) lit. d)


Marți, 21 septembrie 2021, 11:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.