LEGEA nr.313 din 28 iunie 2004
datoriei publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.2.415/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004 (abrogat prin H.G. nr.1.470/2007)
art. 28
  O. nr.89/2005 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii februarie 2005
  Convenție nr.15.570/2005 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României
  O. nr.200/2005 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente lunii martie 2005
  H.G. nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (abrogat prin H.G. nr.9/2007)
art.2 pct.38
  O. nr.384/2005 al ministrului finanțelor publice privind reglementarea dobânzilor la termen practicată de Trezoreria Statului
  O. nr.406/2005 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente trimestrului II 2005
  O. nr.619/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice (abrogat prin O. nr.1.059/2008)
art. 2, art. 3, art. 19 si art. 24
  H.C.S.M. nr.193/2005 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii
art. 24 alin. (1) si art. 39 alin. (1)
  O.U.G. nr.52/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 ianuarie 2005, pentru finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor
art.7
  O. nr.820/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor finali
art.14
  H.G. nr.639/2005 privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut extern în valoare de maximum 7.203.215 euro, contractat de Societatea Comercială "Compania de Apă Someș" - S.A. de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localități urbane din Bazinul hidrografic Someș - Tisa"
art. 10
  O. nr.977/2005 al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat cu dobândă, aferente trimestrului III al anului 2005
  H.G. nr.791/2005 privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor de a încheia contracte de achiziție externă pentru realizarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar
art. 3 alin. (1) lit. c)
  H.G. nr.792/2005 privind achiziția de echipamente în vederea realizării Sistemului antiefracție, control acces și supraveghere video la sediile unităților Poliției Române, de către Ministerul Administrației și Internelor
art. 3 alin. (1) lit. c)
  H.G. nr.814/2005 privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor de a achiziționa echipamentele, software-ul, investițiile, serviciile și materialele destinate modernizării și dezvoltării rețelelor proprii de comunicații și informatică etapa a III-a
art. 3 alin. (1) lit. c)
  H.G. nr.928/2005 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finanțarea Proiectului privind refacerea și consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundațiile din aprilie-mai 2005 în județele Timiș și Caraș-Severin, semnat la București la 26 iulie 2005 și la Paris la 1 august 2005
art.8 alin. (1)
  O. nr.1.376/2005 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea ratelor dobânzilor practicate de Trezoreria Statului (abrogat prin O. nr.1.032/2010)


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.