LEGEA nr.313 din 28 iunie 2004
datoriei publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID)
  H.G. nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale (abrogat prin H.G. nr.9/2007)
  O. nr.619/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice (abrogat prin O. nr.1.059/2008)
  O. nr.820/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor finali
  H.G. nr.791/2005 privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor de a încheia contracte de achiziție externă pentru realizarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar
  H.G. nr.792/2005 privind achiziția de echipamente în vederea realizării Sistemului antiefracție, control acces și supraveghere video la sediile unităților Poliției Române, de către Ministerul Administrației și Internelor
  H.G. nr.814/2005 privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor de a achiziționa echipamentele, software-ul, investițiile, serviciile și materialele destinate modernizării și dezvoltării rețelelor proprii de comunicații și informatică etapa a III-a


Vineri, 23 aprilie 2021, 17:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.