LEGE nr.295 din 28 iunie 2004
privind regimul armelor și al munițiilor
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.389/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, privind organizarea și funcționarea Registrului Național al Armelor
  O. nr.834/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, privind prelungirea termenului de valabilitate a unor licențe automate de export și de import, a căror valabilitate expiră la 31 decembrie 2004
  O. nr.522/2005 al ministrului administrației și internelor privind modelele registrelor de evidență a operațiunilor cu arme și muniții desfășurate de armurierii autorizați în condițiile Legii nr. 295/2004
  H.G. nr.130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (abrogat prin H.G. nr.11/2018)
  H.G. nr.1.332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale


Vineri, 04 decembrie 2020, 16:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.