ORDIN nr.274 din 12 iulie 2004
al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind unele măsuri legate de încasarea tarifelor de utilizare a spectrului și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.274 din 12 iulie 2004
Emitent: Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 698/3 aug. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
art.19 alin. (1)
  L. nr.504/2002 LEGEA audiovizualului
art.62 alin.(1) si (4)
Functie activa:
Modifică: O. nr.164/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
  O. nr.403/2003 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice
Trimitere la: O.U.G. nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor
  L. nr.591/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor


Sâmbătă, 02 iulie 2022, 16:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.