ORDIN nr.456 din 21 iulie 2004
al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru modificarea Prescripției tehnice PT A1-2002 "Cerințe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 397/2002

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.456 din 21 iulie 2004
Emitent: Ministerul Economiei și Comerțului
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 717/9 aug. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  H.G. nr.738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului (abrogat prin H.G. nr.386/2007)
Functie activa:
Modifică: O. nr.397/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Prescripției tehnice PT A1-2002 "Cerințe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși" (abrogat prin O. nr.1.007/2010)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.007/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea prescripțiilor tehnice PT A1-2010 "Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW", PT C2-2010 "Arzătoare cu combustibili gazoși și lichizi" și PT C11-2010 "Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor"
- la data de 22 aug. 2010
odata cu:
O. nr.397/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Prescripției tehnice PT A1-2002 "Cerințe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși"
- la data de 22 aug. 2010


Duminică, 24 ianuarie 2021, 08:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.