ORDIN nr.406 din 23 iulie 2004
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Procedurii de evaluare și selecție a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.406 din 23 iulie 2004
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 721/10 aug. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
  H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
art.17
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.39/2006 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru modificarea Procedurii de evaluare și selecție a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 406/2004 (abrogat prin H.G. nr.449/2009)
Abrogat: H.G. nr.449/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj și nivelul salariului de bază minim brut pe țară și al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare


Duminică, 26 iunie 2022, 22:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.