ORDIN nr.246 din 22 iulie 2004
al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea clasificării peșterilor și sectoarelor de peșteri - arii naturale protejate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.246 din 22 iulie 2004
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 732/13 aug. 2004
Temei legal:
  L. nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
  O.U.G. nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (abrogata prin O.U.G. nr.57/2007)
art.19
  H.G. nr.408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor (abrogat prin H.G. nr.368/2007)
art.5 alin.(8)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.604/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Clasificării peșterilor și a sectoarelor de peșteri - arii naturale protejate


Joi, 19 mai 2022, 08:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.