ORDONANȚĂ nr.94 din 26 august 2004
privind reglementarea unor măsuri financiare
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.656/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de stingere a creanțelor reprezentând impozite, taxe și alte venituri datorate bugetului de stat și/sau a creanțelor reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Finanțelor Publice prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile supuse executării silite (abrogat prin O. nr.486/2007)
  H.G. nr.1.643/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, referitoare la măsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată (abrogat prin H.G. nr.1.277/2007)
  O. nr.819/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 151 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, completată prin Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, așa cum a fost aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 507/2004
  O. nr.128/2005 al ministrului finanțelor publice privind unele reglementări contabile aplicabile agenților economici
  O. nr.144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare


Luni, 01 martie 2021, 16:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.