LEGE nr.373 din 24 septembrie 2004
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.1.613/2004 privind modelul ștampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, al listei susținătorilor, precum și modelul listei membrilor organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, care vor fi folosite pentru alegerea Camerei Deputaților, a Senatului și a Președintelui României în anul 2004
art.16 si 119
  H.G. nr.1.614/2004 pentru aprobarea programului calendaristic privind realizarea acțiunilor prevăzute în Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
art.29 alin. (1) lit. s)
  H.G. nr.1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Camera Deputaților, Senat și Președintele României din anul 2004
art.29 alin. (1) lit.t), art.111, art.112 alin. (2)
  H.G. nr.1.612/2004 privind modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputaților, Senat și Președintele României din anul 2004
art. 121 alin. (1)
  H.P. nr.17/2004 privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru repartizarea timpilor de antenă
  H.C.D. nr.24/2004 cu privire la validarea unor mandate de deputat
  H. nr.2/2004 privind întocmirea listelor de candidați și a celorlalte documente care însoțesc lista
art.44 alin. (8)
  H. nr.3/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale
art.31 alin. (9)
  H. nr.4/2004 pentru aplicarea dispozițiilor legale privitoare la "lista completă de candidaturi"
art. 32 alin. (3), (7) si (8)
  H. nr.17/2004 privind interpretarea unor dispoziții din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
art.32 alin. (1) lit. a) si c)
  H. nr.19/2004 pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
art.4 alin. (12)
  H.G. nr.1.781/2004 privind constatarea suspendării de drept din funcție a unor prefecți
  H.G. nr.1.791/2004 pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2004 privind modelul ștampilelor care vor fi folosite la Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale, modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, al listei susținătorilor, precum și modelul listei membrilor organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, care vor fi folosite pentru alegerea Camerei Deputaților, a Senatului și a Președintelui României în anul 2004
art.119
  H.G. nr.1.790/2004 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale și ale altor formulare necesare constatării rezultatelor pentru alegerea Camerei Deputaților, a Senatului și a Președintelui României, din anul 2004
art.119
  H. nr.32/2004 pentru stabilirea unor măsuri privitoare la desfășurarea alegerilor parlamentare și prezidențiale
art.32 alin. (7) si (8)
  H. nr.33/2004 privind interpretarea prevederilor art. 20 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 43/2003
art.32 alin. (7) si (8)
  H. nr.37/2004 privind interpretarea și aplicarea uniformă a dispozițiilor art. 61 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, referitoare la difuzarea de emisiuni de tip electoral de către radiodifuzorii publici și privați, în zilele de sâmbătă și duminică
art.32
  H. nr.38/2004 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 373/2004, referitoare la organizarea birourilor electorale
  H.C.D. nr.30/2004 cu privire la validarea unui mandat de deputat
  H. nr.44/2004 privind interpretarea și aplicarea uniformă a dispozițiilor art. 71 și 72 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului în legătură cu afișajul electoral
  H. nr.45/2004 privind aplicarea unor dispoziții legale referitoare la componența și activitatea secțiilor de votare din străinătate, precum și la consemnarea și transmiterea rezultatului votării la și de la secțiile de votare din străinătate
  H. nr.55/2004 privind completarea birourilor electorale de circumscripție cu reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, care participă la alegeri
  H. nr.56/2004 privind tipărirea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
  H.C.D. nr.31/2004 cu privire la validarea unui mandat de deputat
  H. nr.66/2004 privind interpretarea și aplicarea uniformă a dispozițiilor art. 34 alin. (1) lit. e), art. 36 lit. a), art. 37 și art. 117 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
  H. nr.68/2004 pentru aplicarea dispozițiilor legale privitoare la "constatarea rezultatelor votării"
art.90 alin. (1), art.119
  H. nr.69/2004 privind publicarea rezultatelor alegerilor parlamentare și prezidențiale
art.94
  H. nr.78/2004 privind interpretarea și aplicarea uniformă a dispozițiilor art. 55 alin. (1) și art. 120 alin. (2), cu referire la prevederile art. 66 și art. 68 alin. (4) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, precum și la dispozițiile art. 4 din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 44 din 8 noiembrie 2004
  H. nr.80/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea de copii de pe unele procese-verbale
  H. nr.83/2004 privind prezența observatorilor în secțiile de votare
  H. nr.85/2004 privind asigurarea posibilității pentru reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale de a înregistra electronic datele conținute în procesele-verbale încheiate de birourile electorale ale secțiilor de votare, oficiile electorale și, respectiv, de birourile electorale de circumscripție
  H.S. nr.59/2004 privind validarea unui mandat de senator
  H.C.D. nr.41/2004 cu privire la validarea unui mandat de deputat
  H.S. nr.4/2005 privind validarea unui mandat de senator
  H.C.D. nr.4/2005 cu privire la validarea unor mandate de deputat
  H.C.D. nr.21/2005 cu privire la validarea unui mandat de deputat
  H.C.D. nr.24/2005 privind validarea unui mandat de deputat


Miercuri, 05 octombrie 2022, 14:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.