LEGE nr.373 din 24 septembrie 2004
pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.610/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Camera Deputaților, Senat și Președintele României în anul 2004
  H.G. nr.1.612/2004 privind modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru Camera Deputaților, Senat și Președintele României din anul 2004
  O.U.G. nr.77/2004 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României
  H.P. nr.17/2004 privind constituirea Comisiei parlamentare speciale pentru repartizarea timpilor de antenă
  H. nr.2/2004 privind întocmirea listelor de candidați și a celorlalte documente care însoțesc lista
  H. nr.3/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale
  H. nr.17/2004 privind interpretarea unor dispoziții din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
  H. nr.32/2004 pentru stabilirea unor măsuri privitoare la desfășurarea alegerilor parlamentare și prezidențiale
  H. nr.33/2004 privind interpretarea prevederilor art. 20 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 43/2003
  H. nr.37/2004 privind interpretarea și aplicarea uniformă a dispozițiilor art. 61 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 57 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, referitoare la difuzarea de emisiuni de tip electoral de către radiodifuzorii publici și privați, în zilele de sâmbătă și duminică
  H. nr.38/2004 privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 373/2004, referitoare la organizarea birourilor electorale
  H. nr.44/2004 privind interpretarea și aplicarea uniformă a dispozițiilor art. 71 și 72 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului în legătură cu afișajul electoral
  H. nr.45/2004 privind aplicarea unor dispoziții legale referitoare la componența și activitatea secțiilor de votare din străinătate, precum și la consemnarea și transmiterea rezultatului votării la și de la secțiile de votare din străinătate
  H. nr.56/2004 privind tipărirea buletinelor de vot pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
  H. nr.66/2004 privind interpretarea și aplicarea uniformă a dispozițiilor art. 34 alin. (1) lit. e), art. 36 lit. a), art. 37 și art. 117 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
  H. nr.67/2004 pentru aplicarea dispozițiilor legale privitoare la repartizarea și atribuirea mandatelor pentru Camera Deputaților și Senat
  H. nr.68/2004 pentru aplicarea dispozițiilor legale privitoare la "constatarea rezultatelor votării"
  H. nr.80/2004 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea de copii de pe unele procese-verbale
  H. nr.85/2004 privind asigurarea posibilității pentru reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale de a înregistra electronic datele conținute în procesele-verbale încheiate de birourile electorale ale secțiilor de votare, oficiile electorale și, respectiv, de birourile electorale de circumscripție
  O.U.G. nr.8/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (abrogata prin L. nr.115/2015)


Miercuri, 05 octombrie 2022, 14:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.