ORDIN nr.2.720/C din 27 septembrie 2004
al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de manager economic și a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare și administrative ale curților de apel și tribunalelor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.720/C din 27 septembrie 2004
Emitent: Ministerul Justiției
Publicare: M.Of. nr. 929/12 oct. 2004
Temei legal:
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară
art.114 alin. (5), art.132
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)


Marți, 26 octombrie 2021, 21:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.