ORDIN nr.2.695/C din 26 septembrie 2004
al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Național Anticorupție

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.2.695/C din 26 septembrie 2004
Emitent: Ministerul Justiției
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1013/3 noi. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.736/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției (abrogat prin H.G. nr.83/2005)
  L. nr.304/2004 privind organizarea judiciară
art.127 alin.(2)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
  L. nr.21/1996 LEGEA concurenței
  O.G. nr.119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv
  L. nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
  L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  O.U.G. nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.771/C/2005 al ministrului justiției pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al Parchetului Național Anticorupție (abrogat prin O. nr.2.184/C/2006)
Abrogat: O. nr.2.184/C/2006 al ministrului justiției pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție


Luni, 06 decembrie 2021, 07:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.