HOTĂRÂRE nr.1.879 din 4 noiembrie 2004
pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investiției "Linie deshidratare mecanică nămol la stația de epurare Pașcani" din cadrul Măsurii ISPA nr. 2000/RO/16/P/PE/005 "Modernizarea sistemului de apă potabilă și a celui al apelor uzate în orașul Pașcani", județul Iași

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.879 din 4 noiembrie 2004
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 1065/17 noi. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale (abrogata prin L. nr.273/2006)


Luni, 19 aprilie 2021, 21:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.