LEGEA nr.512 din 22 noiembrie 2004
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.851/2004 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 și de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004
  O.G. nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
  O. nr.467/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2005
  H.G. nr.498/2005 pentru reglementarea măsurilor financiare privind asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar recalculării pensiilor în anul 2005
  O.U.G. nr.47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O.U.G. nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005


Marți, 19 ianuarie 2021, 23:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.