ORDIN nr.942 din 10 decembrie 2004
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.942 din 10 decembrie 2004
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 1251/24 dec. 2004
Temei legal:
  L. nr.244/2002 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (abrogata prin L. nr.164/2015)
art. 18, 22, 23, 30, 35, 36, 42, 48, 49 si 50
  H.G. nr.1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002
art. 21, 25, 63-66, 77, 78, 80, 83 si 111 din Norme
Functie activa:
Modifică: O. nr.52/2003 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Normelor metodologice pentru producerea și comercializarea vinurilor cu denumire de origine și a Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole (ONDOV)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.80/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modificării art. 1 alin. (9) și (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) (abrogat succesiv prin O. nr.158/2005, O. nr.1.515/2013)
  O. nr.158/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea art. 1 alin. (9) și (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) (abrogat prin O. nr.1.515/2013)
  O. nr.481/2008 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) (abrogat prin O. nr.1.515/2013)
  O. nr.389/2009 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) (abrogat prin O. nr.1.515/2013)
Abrogat: O. nr.1.515/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calității vinurilor cu denumire de origine controlată și indicație geografică îmbuteliate și stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicație geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicației geografice pentru comercializarea vinurilor


Duminică, 26 iunie 2022, 22:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.