LEGE nr.602 din 30 decembrie 2004
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O.G. nr.1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata prin O.U.G. nr.109/2005)
art. 1 pct. II.3
  O.G. nr.2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 71 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
art. 1 pct. II poz. 3
  O.G. nr.3/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
art. 1 pct. I poz. 7
  O.G. nr.4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005
art. 1 pct. I.3
  O.G. nr.5/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
art. 1 pct. I.6
  O.G. nr.6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
art. 1 pct. IV.5
  O.G. nr.7/2005 pentru aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
art. 1 pct. I.16
  O.G. nr.8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și a Autorității Naționale a Vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală
art. 1 pct. II.1
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
art. 1 pct. I.2
  O.G. nr.9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
art. 1 pct. IV.1 si 2
  O.G. nr.11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de Ministerul Justiției
art. 1 pct. III.2
  O.G. nr.12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (abrogata prin O.U.G. nr.80/2013)
art. 1 pct. III.1
  O.G. nr.13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
art. 1 pct. IV.3
  O.G. nr.14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
art. 1 pct. IV.3
  O.G. nr.15/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2003 pentru România, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Bulgaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră între Ungaria și România pentru anul 2003, semnat la București la 2 decembrie 2003, în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la programul "Inițiativa Granițe Externe 2003 pentru România", semnat la București la 19 decembrie 2003, și în Memorandumul de finanțare încheiat între Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România, semnat la București la 16 ianuarie 2004
art. 1 pct. I.8
  O.G. nr.16/2005 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în memorandumurile de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2004 de cooperare transfrontalieră și de vecinătate - cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Moldova și Ucraina
art. 1 pct. I.8
  O.G. nr.17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București
  O.G. nr.18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică (abrogata prin L. nr.254/2010)
art. 1 pct. V.6
  O.G. nr.19/2005 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
art. 1 pct. I.10
  O.G. nr.20/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 1 pct. I.5
  O.G. nr.23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005
art. 1 pct. III.3 si pct. IV.3
  O.G. nr.21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
art. 1 pct. I.17
  O.G. nr.22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă (abrogata prin O.U.G. nr.70/2010)
art. 1 pct. I.22
  L. nr.79/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005
art. 1 pct. I.3
  L. nr.80/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
art. 1 pct. I.7
  L. nr.83/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
art. 1 pct. IV.3
  L. nr.84/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate
art. 1 pct. IV.3


Miercuri, 23 octombrie 2019, 03:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.