ORDIN nr.1.850 din 14 decembrie 2004
al ministrului finanțelor publice privind registrele și formularele financiar-contabile

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.850 din 14 decembrie 2004
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 23/7 ian. 2005
  M.Of. nr. 23 bis/7 ian. 2005
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire și utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara și contabila, precum și a modelelor acestora
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.3.421/2008 al ministrului economiei și finanțelor pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele și formularele financiar-contabile și a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002
Abrogat: O. nr.3.512/2008 al ministrului economiei și finanțelor privind documentele financiar-contabile


Marți, 09 august 2022, 10:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.