ORDIN nr.5.302 din 15 noiembrie 2004
al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.5.302 din 15 noiembrie 2004
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Publicare: M.Of. nr. 109/3 feb. 2005
Temei legal:
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art. 50 alin. (9)
Functie activa:
Încetează aplicabilitatea: O. nr.5.468/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar
Trimitere la: L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
Functie pasiva:
Încetare valabilitate: O. nr.5.466/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei și a criteriilor de acordare a gradației de merit și a salariului de merit în învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.669/2006)


Duminică, 28 februarie 2021, 12:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.