ORDIN nr.80 din 4 februarie 2005
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea modificării art. 1 alin. (9) și (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.80 din 4 februarie 2005
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 127/9 feb. 2005
Rectificare: M.Of. nr. 148/18 feb. 2005
Temei legal:
  L. nr.244/2002 Legea viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole (abrogata prin L. nr.164/2015)
  H.G. nr.1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002
Functie activa:
Modifică: O. nr.942/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC) (abrogat prin O. nr.1.515/2013)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 148/18 feb. 2005
Abrogat: O. nr.158/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea art. 1 alin. (9) și (10) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 942/2004 privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)
  O. nr.1.515/2013 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calității vinurilor cu denumire de origine controlată și indicație geografică îmbuteliate și stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantațiilor viticole destinate obținerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicație geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicației geografice pentru comercializarea vinurilor
odata cu:
O. nr.942/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea introducerii însemnului de certificare a calității vinurilor DOC îmbuteliate, destinate comercializării, și aprobarea modificării nivelului sumelor percepute ca taxe pentru eliberarea autorizației de producător de vinuri cu denumire de origine (DOC) și a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine (DOC)


Duminică, 26 iunie 2022, 23:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.