HOTĂRÂRE nr.145 din 28 februarie 2005
privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Națională a Căilor Ferate "C.F.R." - S.A., precum și a unor programe ale Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.145 din 28 februarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Publicare: M.Of. nr. 188/4 mar. 2005
Temei legal:
  O.G. nr.45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane -- TAROM" -- S.A
art. 14 si art. 15 alin. (1) si (2)
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
art. 38 alin. (1)
  H.G. nr.2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a diferenței dintre tarife și costuri în transportul feroviar public de călători (abrogat prin H.G. nr.255/2017)
art. 1
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor


Luni, 08 martie 2021, 15:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.