HOTĂRÂRE nr.146 din 28 februarie 2005
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale agenților economici monitorizați, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.146 din 28 februarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Publicare: M.Of. nr. 188/4 mar. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
art. 38 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.193/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.1.477/2005)


Duminică, 07 martie 2021, 20:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.