HOTĂRÂRE nr.153 din 28 februarie 2005
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome de interes național din subordinea Băncii Naționale a României

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.153 din 28 februarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Publicare: M.Of. nr. 217/15 mar. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
art.38 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor


Duminică, 07 martie 2021, 21:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.