HOTĂRÂRE nr.130 din 24 februarie 2005
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.130 din 24 februarie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 241/23 mar. 2005
Temei legal:
  L. nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
art. 143
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizată în traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.31/1994 (abrogat prin H.G. nr.1.175/2007)
  O.U.G. nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.243/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
  L. nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
  L. nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
  L. nr.554/2004 LEGEA contenciosului administrativ
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.254/2006 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 (abrogat prin H.G. nr.11/2018)
- modifică anexa
  H.G. nr.895/2008 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 (abrogat prin H.G. nr.11/2018)
- modifică și completează anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele și tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare și pentru modificarea unor acte normative privind taxe și tarife percepute pentru unele prestări de servicii
- modifică anexa
Abrogat: H.G. nr.11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor


Duminică, 24 ianuarie 2021, 07:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.