HOTĂRÂRE nr.234 din 31 martie 2005
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" pe anul 2005

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.234 din 31 martie 2005
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 275/1 apr. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar (abrogata prin O.U.G. nr.79/2008)
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
art.38 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor


Sâmbătă, 27 februarie 2021, 00:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.