ORDIN nr.249 din 26 martie 2005
al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru înființarea Centrului național de coordonare, informare, reactualizare a ghidurilor privind cele mai bune tehnici disponibile și de comunicare cu Biroul European pentru Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării și cu Forumul European de Informare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.249 din 26 martie 2005
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
În vigoare: intra în vigoare la 30 de zile de la publicare
Publicare: M.Of. nr. 296/8 apr. 2005
Temei legal:
  O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
art. 3 alin. (1) lit.e)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)
  L. nr.645/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării (abrogata prin O.U.G. nr.152/2005)


Joi, 02 decembrie 2021, 11:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.