HOTĂRÂRE nr.384 din 28 aprilie 2005
privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.384 din 28 aprilie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 395/10 mai. 2005
Temei legal:
  L. nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 55 si art. 56
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
art. 10
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.411/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret
  H.G. nr.2.137/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Taberelor și Turismului Școlar și a agențiilor teritoriale ale taberelor și turismului școlar
Trimitere la: O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
  L. nr.247/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.23/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 198/2002 privind înființarea Agenției Naționale pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor - ANSIT (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
- înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.297/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
- modifică art. 8 alin. (4); introduce lit. g1), g2), o) - s) la art. 2 alin. (2), art. 91 și 92; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.67/2007 privind participarea României la programele comunitare "Învățare pe tot parcursul vieții", "Erasmus Mundus" și "Tineret în acțiune", în perioada 2007-2013
- modifică în mod corespunzîtor
  H.G. nr.293/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
- modifică art. 8 alin. (4); introduce alin. (3) și (4) la art. 2; abrogă art. 2 alin. (2) lit. p), r) și s); înlocuiește anexele nr. 1 și 2
dispune republicarea
Abrogat: H.G. nr.1.721/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului


Luni, 25 ianuarie 2021, 02:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.