ORDIN nr.342 din 9 mai 2005
al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie și a modelului legitimațiilor speciale pentru specialiștii din rețeaua de ameliorare și reproducție în zootehnie

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.342 din 9 mai 2005
Emitent: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
Publicare: M.Of. nr. 433/23 mai. 2005
Temei legal:
  H.G. nr.1.223/1996 privind reorganizarea activitatii de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie (abrogat prin H.G. nr.1.403/2009)
art. 6
  L. nr.72/2002 zootehniei (abrogata prin L. nr.32/2019)
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.1.223/1996 privind reorganizarea activitatii de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie (abrogat prin H.G. nr.1.403/2009)
  L. nr.72/2002 zootehniei (abrogata prin L. nr.32/2019)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.218/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat în zootehnie, modelului legitimației, al ștampilei și al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor la normele zootehnice


Luni, 03 octombrie 2022, 18:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.