HOTĂRÂRE nr.539 din 9 iunie 2005
pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.539 din 9 iunie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 535/23 iun. 2005
Temei legal:
  L. nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială (abrogata prin L. nr.47/2006)
art.30, art.31 alin. (2), art.49
  O.U.G. nr.68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
art.16 alin. (1), art.61
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.68/2003 pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995
- modifica în mod corespunzator art. 4; abroga art.1 si anexa nr. 1
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.007/2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
- modifică art. 1, art. 8 alin. (4); abrogă art. 5; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
dispune republicarea
  H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
- abrogă anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
- abrogă art. 1 - 4 și 6 - 9


Duminică, 22 mai 2022, 19:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.