ORDIN nr.918 din 28 iunie 2005
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenților economici
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.918 din 28 iunie 2005
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 582/6 iul. 2005 text
Temei legal:
  L. nr.82/1991 Legea contabilității
art. 4
Functie activa:
Abrogă: O. nr.947/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2004 a agenților economici
Trimitere la: L. nr.82/1991 Legea contabilității
  H.G. nr.627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de catre agentii economici și alti contribuabili
  H.G. nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala -- CAEN
  L. nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (abrogata prin L. nr.165/2018)
  O. nr.306/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene (abrogat prin O. nr.1.752/2005)
  O. nr.601/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
  H.G. nr.1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.U.G. nr.37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.214/2006 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a agenților economici


Miercuri, 21 octombrie 2020, 13:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.