HOTĂRÂRE nr.583 din 23 iunie 2005
privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone cu privire la inventarierea cadrului juridic bilateral, semnat la București la 30 martie 2005

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.583 din 23 iunie 2005
Emitent: Guvern
Publicare: M.Of. nr. 593/8 iul. 2005 text
Functie activa:
Încetează valabilitatea: CONVENTIE privind schimbul de mărfuri și plăți între Republica Populară Română și Republica Polonă, semnată la București la 10 septembrie 1948
  CONVENTIE privitoare la cooperarea economică dintre Republica Populară Română și Republica Polonă, semnată la București la 10 septembrie 1948
  CONVENTIE între Guvernul Republicii Populare Române și Guvernul Republicii Populare Polone privind constituirea Comisiei Guvernamentale Româno-Polone pentru colaborare economică, semnată la Varșovia la 9 decembrie 1958
  PROTOCOL între Ministerul Finanțelor al Republicii Populare Române și Ministerul Finanțelor al Republicii Populare Polone cu privire la decontarea cotei-părți cuvenite părții polone ca rezultat al lichidării Societății Române pentru Selecționare și Înmulțirea Semințelor Agricole "S.I.S.A." - societate pe acțiuni, semnat la București, la 24 septembrie 1960
  CONVENTIE între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Polone privind colaborarea în domeniul protecției plantelor și carantinei fitosanitare, semnată la București la 10 februarie 1969;
  CONVENTIE între Consiliul General pentru Educație Fizică și Sport al Republicii Socialiste România și GKKFiT al Republicii Populare Polone cu privire la cooperarea în domeniul culturii fizice, semnată la București la 8 noiembrie 1973;
  CONVENTIE între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Polone privind colaborarea pentru menținerea capacităților de extracție a sulfului în Polonia și asigurarea livrărilor de lungă durată de sulf către România, semnată la București la 30 mai 1986;
  H.G. nr.675/1991 pentru aprobarea unor intelegeri intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Polonia privind schimburile de marfuri și platile reciproce
  H.G. nr.931/1996 pentru aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul veterinar, semnată la București la 14 mai 1996
  O.U.G. nr.7/1997 privind aprobarea Protocolului incheiat intre Ministerul Finantelor din Romania și Ministerul Finantelor din Republica Polona in problema lichidarii datoriei in valuta convertibila a Romaniei fata de Republica Polona, semnat la Bucuresti la 25 februarie 1997
totodata, încetează valabilitatea:
L. nr.92/1997 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997
Se referă la: TRATAT de conciliere și arbitraj între România și Polonia, semnat la București la 24 octombrie 1929
  CONVENTIE româno-polonă comercială și de navigație, semnată la Varșovia la 23 iunie 1930
  TRATAT între Republica Populară Română și Republica Populară Polonă privind asistența juridică în cauzele civile, familiale și penale, semnat la București la 5 ianuarie 1962
  ACORD între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Polone privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București la 29 ianuarie 1968
  CONVENTIE între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Polone privind desființarea vizelor pentru călătoriile în interes de serviciu și particular, semnată la București la 28 iunie 1971
  ACORD între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Polone privind colaborarea în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice, semnat la Varșovia la 23 februarie 1972
  CONVENTIE între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Polone privind înființarea și activitatea Centrului de Informații și Cultură Română la Varșovia și a Centrului de Informații și Cultură Polonă la București, semnată la București la 11 iulie 1972
  L. nr.28/1993 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relatiile prietenesti și la cooperarea dintre Romania și Republica Polona, incheiat la Bucuresti la 25 ianuarie 1993
  L. nr.44/1993 pentru ratificarea Conventiei consulare dintre Romania și Republica Polona, semnata la Bucuresti la 25 ianuarie 1993
  H.G. nr.638/1993 pentru aprobarea Intelegerii dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Polone cu privire la preluarea reciproca a persoanelor aflate ilegal pe teritoriul unuia dintre statele contractante
  L. nr.109/1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Polonia privind promovarea și protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Varsovia la 23 iunie 1994
  H.G. nr.911/1994 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea in domeniile stiintei, invatamantului și culturii
  L. nr.6/1995 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Polone pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a protocolului anexat, semnate la Varsovia la 23 iunie 1994
  H.G. nr.646/1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea in domeniul turismului
  H.G. nr.410/1996 pentru aprobarea protocolului și a acordurilor de colaborare în domeniul arhivistic dintre Direcția generală a arhivelor statului din Ministerul de Interne al României și instituțiile arhivelor statului din Turcia, Ucraina, Republica Macedonia și Republica Polonia
  H.G. nr.1.146/1996 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în știință și tehnologie, semnat la București la 14 mai 1996
  O.G. nr.65/1999 pentru ratificarea Tratatului dintre România și Republica Polonă privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, încheiat la București la 15 mai 1999
  L. nr.141/2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varșovia la 19 mai 1999
  L. nr.188/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor categorii de infracțiuni, semnat la Varșovia la 11 iulie 2001
  H.G. nr.1.545/2004 pentru aprobarea Programului de aplicare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile științei, învățământului și culturii pentru anii 2003-2006, semnat la București la 8 octombrie 2003


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 02:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.