ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.107 din 14 iulie 2005
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.107 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Respinsa prin: L. nr.310/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 333/2005
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 645/21 iul. 2005 text
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
- modifica art.4 alin. (1), art.6 alin. (1) lit.e), art.8 alin. (1) si (2), art.39 alin. (3), art.50 alin. (1) lit. c), art.51 alin. (2) lit a) si b), art.52 alin. (3), art.53 alin. (2), (3) si (4), art. 60 alin. (1) si (3), art.62, art.71 alin. (1), art.73, art.74 alin. (2) si (3), art.76 lit. b) si u), art.77 alin. (2), art.81 alin. (1), art.85 lit.b), art.106; completeaza art.52 alin. (2) cu o formulare; introduce alin. (21) la art.53, alin. (5) la art.55, lit. s) la art. 64 alin. (1), alin. (21) la art. 72; abroga art. 10 alin. (5)
Trimitere la: O.G. nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
  L. nr.458/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.56/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești
Functie pasiva:
Abrogată: L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- la data de 28 mai 2006
odata cu:
O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
- la data de 28 mai 2006
Respinsă: L. nr.310/2006 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate


Marți, 24 noiembrie 2020, 08:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.