ORDIN nr.604 din 4 iulie 2005
al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Clasificării peșterilor și a sectoarelor de peșteri - arii naturale protejate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.604 din 4 iulie 2005
Emitent: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Cu functie: de baza, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 655/22 iul. 2005
Temei legal:
  L. nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
  O.U.G. nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (abrogata prin O.U.G. nr.57/2007)
  H.G. nr.2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
Functie activa:
Abrogă: O. nr.246/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea clasificării peșterilor și sectoarelor de peșteri - arii naturale protejate


Joi, 19 mai 2022, 07:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.