ORDIN nr.140 din 28 iulie 2005
al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.140 din 28 iulie 2005
Emitent: Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Publicare: M.Of. nr. 723/10 aug. 2005
Temei legal:
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
  O.U.G. nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
anexa nr. 3/12/22
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  L. nr.300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (abrogata prin O.U.G. nr.44/2008)
  L. nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin O.U.G. nr.58/2016)
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
  O.U.G. nr.75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
  H.G. nr.1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent (abrogat prin O.U.G. nr.44/2008)
  L. nr.569/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.158/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
  O. nr.164/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind modificarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii


Marți, 20 octombrie 2020, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.