HOTĂRÂRE nr.797 din 14 iulie 2005
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.797 din 14 iulie 2005
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006
Publicare: M.Of. nr. 725/10 aug. 2005
Rectificare: M.Of. nr. 57/20 ian. 2006 text
Temei legal:
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
art. 292, art. 294 alin. (7) și art. 295 alin. (12)
  L. nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale
art. 1 alin. (3)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
- modifică și înlocuiește anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din L. nr. 571/2003
Trimitere la: L. nr.348/2004 privind denominarea monedei naționale
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 57/20 ian. 2006 text


Luni, 08 martie 2021, 03:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.