HOTĂRÂRE nr.374 din 22 martie 2006
privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 și ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.374 din 22 martie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 285/29 mar. 2006
Rectificare: M.Of. nr. 294/31 mar. 2006
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 (abrogat prin H.G. nr.706/2006)
- prelungește, până la data de 31 martie 2006, aplicarea prevederilor hotărârii
  H.G. nr.235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală (abrogat prin H.G. nr.706/2006)
- prelungește, până la data de 31 martie 2006, aplicarea prevederilor hotărârii
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 294/31 mar. 2006
Abrogat: H.G. nr.706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală
odata cu:
H.G. nr.235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală


Marți, 29 septembrie 2020, 21:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.