LEGE nr.97 din 25 aprilie 2006
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.97 din 25 aprilie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 460/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 375/2 mai. 2006
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.G. nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- modifică art.2 din cap.I secțiunea 1, art.3 alin.(1) din cap.I secțiunea a 2-a, cap. II secțiunea a 3-a art. III pct.1, pct.2 și pct.3, cap.II secț. a 5-a art.V pct.1 și 2; introduce pct.4 la cap.II secțiunea a 3-a art.III, secțiunea a 41 -a la cap.II
Modifică: O.U.G. nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
  O.U.G. nr.249/2000 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
  O.U.G. nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galați
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005 și modifică art.1, art.11 alin.(3) și (4); abrogă art.11 alin.(1) și (2)
  O.G. nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005 și modifică art.2861; introduce art.2862
  L. nr.313/2004 LEGEA datoriei publice (abrogata prin O.U.G. nr.64/2007)
- modifică art.17 alin.(1)
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.435/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare


Vineri, 23 aprilie 2021, 18:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.