LEGE nr.337 din 17 iulie 2006
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.337 din 17 iulie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 559/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 625/20 iul. 2006
Rectificare: M.Of. nr. 662/1 aug. 2006
Functie activa:
Aprobă cu modificări: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogata prin L. nr.98/2016)
- modifică art.1, art.2 alin.(2) lit.f), art.3, art.4 alin.(1) lit.c), art.5 alin.(2), art.6 alin.(1), art.9 lit.c), art.12 lit.b), art.13 lit.a), art.14 alin.(1) lit.c) și alin.(2), art.15 alin.(1), art.18 alin.(2), art.19, art.20 alin.(1), art.21 alin.(1), art.67, art.68, art.69 lit.a) și c), art.110 partea introductivă și lit.a) a alin.(1), art.119 lit.b) și c), art.151 alin.(1), art.181 lit.a), art.190 alin.(2), art.225 lit.a), art.235 lit.b), art.236, art.237, art.238 alin.(1), art.239, art.252 lit.g), art.255 alin.(1), art.257 alin.(3), art.266 alin.(1) lit.a), art.278 alin.(8), art.279 alin.(1) și (3), art.280 alin.(5), art.283 alin.(2), art.286 alin.(2), art.293 lit.m), art.301 alin.(1), art.303 alin.(1), anexa nr.3A; introduce art.31 la cap.I după titlul secț. a 3-a, alin.(7) la art.49, alin.(4) la art.177, lit.g) la alin.(3) al art.188, alin.(2) la art.215, art.3041; abrogă lit.c) a art.12, lit.a) a art.122, art.288, alin.(3) al art.295
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.975/2006 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Rectificare: M.Of. nr. 662/1 aug. 2006
Abrogată: L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
odata cu:
O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii


Joi, 30 iunie 2022, 19:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.