LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea în construcții
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.10 din 18 ianuarie 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Senat: P.L. nr. L9/1993
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 12/24 ian. 1995 text
Republicare: M.Of. nr. 689/11 sep. 2015
  M.Of. nr. 765/30 sep. 2016
Functie activa:
Abrogă: L. nr.8/1977 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei în exploatare, functionalitatii și calității construcțiilor
  O.G. nr.2/1994 privind calitatea in constructii
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.10/1995 pentru promulgarea Legii privind calitatea în construcții
Modificată: H.G. nr.498/2001 pentru actualizarea limitelor amenzilor contravenționale, prevăzute la art. 33 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții
modifică limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 33 pct. I-V
  L. nr.587/2002 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
modifică art. 40 alin. (1) și (5)
  L. nr.123/2007 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- modifică art. 5; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, cuvântul "cerințe" cu sintagma "cerințe esențiale"
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 31; abrogă art. 32
dispune republicarea
  L. nr.177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- modifică art. 2, art. 5, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 17, art. 18, art. 20, art. 24, art. 30,art. 33, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40; introduce art. 201, lit. h) și i) la art. 22, art. 221, art. 291, art. 292, art. 301, art. 331; abrogă art. 28, art. 37; înlocuiește sintagmele după cum urmează:a) „Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului” cu „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”; b) „Inspecția de stat în construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritoriului” cu „Inspectoratul de Stat în Construcții —I.S.C.; c) „conducerea și asigurarea calității” cu „managementul calității”; d) „agenți economici” cu „operatori economici"; e) „exigențe/cerințe esențiale" cu „cerințe fundamentale"; f) „diriginte de specialitate” cu „diriginte de șantier autorizat"; g) „responsabil tehnic cu execuția atestat” cu „responsabil tehnic cu execuția autorizat"; h) „igienă, sănătate și mediu” cu „igienă, sănătate și mediu înconjurător”; i) „siguranță în exploatare” cu „siguranță și accesibilitate în exploatare”; j) „certificarea calității produselor” cu „certificarea performanței și a conformității produselor pentru construcții”; k) „agrementele tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții” cu „agrementele tehnice în construcții"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 689/11 sep. 2015
Modificată: O.U.G. nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 43 alin. (1) și alin. (2) lit. b)
  L. nr.163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- modifică art. 2, art. 6 alin. (2), art. 18 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (1), art. 22 lit. f),art. 36 pct. I partea introductivă, art. 36 pct. I lit. a), art. 36 pct. II partea introductivă, art. 36 pct. III partea introductivă, art. 37, art. 38 alin. (2), art. 39 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 7, lit. m) - o) la art. 9, lit. g) la art. 27, lit. f) la art. 28, lit. j) la art. 36 pct. I, lit. k) la art. 36 pct. II, lit. j) la art. 36 pct. III, alin. (3) la art. 38
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 765/30 sep. 2016
Modificată: O.U.G. nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 se prorogă până la data de 25 august 2019
  O.U.G. nr.84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
- introduce alin. (11) la art. 41
  L. nr.17/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcțiilor
- introduce alin. (11) la art. 41
  L. nr.97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- modifică art. 36 pct. I lit. j); introduce lit. i) la art. 22, lit. h) la art. 27
Derogari:
  L. nr.193/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare


Miercuri, 23 octombrie 2019, 18:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.