LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea în construcții
Fisa actului

Descriptori:

Ape
gospodărire, activități de certificare a unităților specializate, (regulament)
L. nr.107/1996
L. nr.10/1995

Asociații de proprietari, locuințe
reducerea riscului seismic, obligații
L. nr.10/1995
O.G. nr.20/1994
vezi:  Energie termică
vezi:  Risc seismic

Autorizație
și concesionare, activități din domeniul energiei electrice și termice, regim, condiții
L. nr.50/1991
L. nr.10/1995
O.U.G. nr.63/1998
H.G. nr.766/1997

Calitate
în construcții
L. nr.10/1995
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.273/1994
H.G. nr.272/1994
H.G. nr.925/1995
H.G. nr.766/1997
H.G. nr.877/1999
H.G. nr.650/2001

Clădiri
programe de reabilitare și modernizare termică a clădirilor și a instalațiilor aferente
L. nr.10/1995
O.G. nr.29/2000

Consiliul pentru Calitate în Construcții
instituire
L. nr.10/1995

Construcții
calitate
L. nr.10/1995
H.G. nr.766/1997
H.G. nr.650/2001

demolare, reducere risc seismic, raport de expertiză tehnică
L. nr.10/1995
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.925/1995
O. nr.38/N/1999   (M.L.P.A.T.)

materiale, elemente de construcții și produse pentru construcții, încercări și analize prin laboratoare autorizate, obligația furnizorului, controlul calității
L. nr.10/1995
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.272/1994
H.G. nr.766/1997
H.G. nr.877/1999

marcare cu plăcuțe de identificare, condiții
L. nr.10/1995
H.G. nr.964/1998
O. nr.38/N/2000   (M.L.P.A.T.)

produse, procedee și echipamente noi, agrement tehnic
L. nr.10/1995
H.G. nr.766/1997

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
în construcții
L. nr.10/1995

Control
calitate, materiale de construcții și produse destinate construcțiilor, exercitare
L. nr.10/1995
O.G. nr.21/1992
H.G. nr.272/1994
H.G. nr.877/1999

Hidrotehnic
lucrări
L. nr.10/1995
L. nr.107/1996
O. nr.706/2001   (M.A.P.M.)
vezi:  frontieră
vezi:  Construcții hidrotehnice

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
calitatea în construcții
L. nr.10/1995

Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
atribuții
L. nr.10/1995

Laboratoare
de încercări în construcții
materiale, elemente de construcții și produse pentru construcții
L. nr.10/1995
H.G. nr.766/1997
H.G. nr.877/1999

Marcare
construcții cu plăcuțe de identificare
L. nr.10/1995
H.G. nr.964/1998
O. nr.38/N/2000   (M.L.P.A.T.)

Materiale
și elemente de construcții și produse pentru construcții, încercări și analize prin laboratoare autorizate
L. nr.10/1995
H.G. nr.766/1997
H.G. nr.877/1999
vezi:  medicamente și materiale sanitare

Mediu înconjurător, ecologie
ape
L. nr.10/1995
L. nr.107/1996
O. nr.706/2001   (M.A.P.M.)

Seisme
construcții, reducerea riscului seismic, măsuri de intervenții
L. nr.10/1995
O.G. nr.20/1994
H.G. nr.579/1998
H.G. nr.844/1999


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 01:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.