LEGE nr.10 din 18 ianuarie 1995
privind calitatea în construcții
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.435/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente și al instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde menajere", indicativ MP 024-02 (abrogat prin O. nr.157/2007)
  O. nr.1.850/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", indicativ MP 017-02
  O. nr.1.991/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit", indicativ NP-064-02
  O. nr.1.992/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Norme de prevenire și stingere a incendiilor specifice activităților din domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței. Prevederi generale", indicativ NP-073-02
  O. nr.1.994/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind criteriile de performanță specifice rampelor și scărilor pentru circulația pietonală în construcții", indicativ NP-063-02
  O. nr.1.995/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea terenurilor sportive și stadioanelor (unitatea funcțională de bază) din punct de vedere al cerințelor Legii nr. 10/1995", indicativ NP-066-02
  O. nr.2.002/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru cămine de bătrâni și persoane cu handicap", indicativ GT-050-02
  O. nr.2.003/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de evaluare a riscului de incendiu și a siguranței la foc pentru clădiri din domeniul sănătății", indicativ GT-049-02
  O. nr.70/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalații (germană, franceză, engleză) în scopul armonizării reglementărilor românești cu cele din Uniunea Europeană", indicativ GT-033-01
  O. nr.166/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Ghidului de interpretare a cerințelor esențiale ale construcției, în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcții
  O. nr.164/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind solicitarea, întocmirea, eliberarea și publicarea agrementelor tehnice pentru produse pentru construcții (abrogat prin O. nr.2.190/2004)
art.38 alin.2
  O. nr.165/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții (abrogat prin O. nr.1.558/2004)
art.38 alin.2
  H.G. nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
  O. nr.289/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice (abrogat prin O. nr.270/2005)
art.38 alin.(2).
  O. nr.550/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente"
art.38 alin.(2)
  O. nr.603/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru stabilirea criteriilor de performanță și a compozițiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice"
art. 38 alin. (2)
  O. nr.604/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare și execuție a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri" (abrogat prin O. nr.240/2013)
art. 38 alin. (2)
  O. nr.605/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea elementelor de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase și polimerice"
art. 38 alin. (2)
  O. nr.606/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă la clădiri" (abrogat prin O. nr.992/2014)
art. 38 alin. (2)
  O. nr.607/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri"
art. 38 alin. (2)
  O. nr.105/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH-040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
art.8, art.13
  O. nr.777/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiștilor cu activitate în construcții" (abrogat prin O. nr.2.264/2018)
art. 38 alin. (2)
  O. nr.300/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea halelor ușoare cu structură metalică", indicativ G.P. 078-03
art.38 alin. 2
  O. nr.301/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice", indicativ G.P. 082-03
art.38 alin.2
  O. nr.302/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea planșeelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-93)", indicativ N.E. 020-03
art. 38 alin. (2)
  O. nr.303/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea construcțiilor din lemn (revizuire NP 005-96)", indicativ N.E. 018-03
art. 38 alin. (2)
  O. nr.304/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul și alcătuirea structurilor de rezistență din lemn amplasate în zone seismice (completare P 100)", indicativ N.E. 019-03
art. 38 alin. (2)
  O. nr.305/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea și execuția consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereți turnați in situ", indicativ G.P. 079-03 (abrogat prin O. nr.775/2015)
art. 38 alin. 2
  O. nr.306/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea și execuția rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale", indicativ G.P. 081-03
art. 38 alin. 2
  O. nr.307/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea și execuția consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat și a structurilor din zidărie", indicativ G.P. 080-03
art. 38 alin. 2
  O. nr.308/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii", indicativ M.P. 027-03
art. 38 alin. 2
  O. nr.309/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind realizarea și urmărirea în timp a protecției structurilor subterane ale metroului împotriva curenților de dispersie produși de circulația trenurilor de metrou", indicativ N.E. 017-03
art. 38 alin. 2
  O. nr.310/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podețe pentru drumuri" (revizuire P 19-86), indicativ P 19-03
art. 38 alin. 2
  O. nr.478/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de fundație din balast" (revizuire CD 148-1985), indicativ CD 148-2003
art.38 alin.(2)
  O. nr.479/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind realizarea îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă" (revizuire CD 170-1988), indicativ CD 170-2003
art.38 alin.(2)
  O. nr.480/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerințele utilizatorilor", indicativ NE-021-2003
art.38 alin.(2)
  O. nr.481/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru executarea straturilor de beton poros la benzile de staționare accidentală la autostrăzi", indicativ NE-024-2003
art.38 alin.(2)
  O. nr.482/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind determinarea adezivității lianților bituminoși la agregate", indicativ NE-022-2003
art.38 alin.(2)
  O. nr.483/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi", indicativ NE-023-2003
art.38 alin.(2)
  O. nr.644/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor", indicativ NP-090-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.645/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru urmărirea comportării construcțiilor hidrotehnice", indicativ NP-087-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.646/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătății oamenilor și protecției mediului", indicativ NP-091-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.647/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare a construcțiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării", indicativ GP-087-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.639/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești - Partea a II-a: Treapta biologică", indicativ NP-088-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.640/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești - Partea a III-a: Stații de epurare de capacitate mică (5 < Q Č 50 l/s) și foarte mică (Q Č 5 l/s)", indicativ NP-089-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.614/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate", indicativ AND 581 - 2002
art.38 alin. (2)
  O. nr.615/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind organizarea și efectuarea anchetelor de circulație, origine destinație. Pregătirea datelor în vederea prelucrării" (revizuire DD 506 - 1988), indicativ DD 506 - 2001
art.38 alin. (2)
  O. nr.616/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind efectuarea recepției lucrărilor de întreținere și reparare curentă drumuri poduri" (revizuire AND 514 - 1992), indicativ AND 514 - 2000
art.38 alin. (2)
  O. nr.617/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacității portante și al capacității de circulație", indicativ AND 584 - 2002
art.38 alin. (2)
  O. nr.618/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru execuția betoanelor rutiere cu adaos de cenușă de termocentrală" (revizuire CD 147 - 1985), indicativ CD 147 - 2002
art.38 alin. (2)
  O. nr.619/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru determinarea prin deflectografie și deflectometrie a capacității portante a drumurilor cu structuri rutiere suple și semirigide" (revizuire CD 31 - 1994), indicativ CD 31 - 2002
art.38 alin. (2)
  O. nr.620/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru execuția terasamentelor rutiere din cenușă de termocentrală" (revizuire CD 129 - 1979), indicativ CD 129 - 2002
art.38 alin. (2)
  O. nr.621/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru execuția tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă" (revizuire DD 502 - 1987), indicativ DD 502 - 2001
art.38 alin. (2)
  O. nr.603/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea și execuția pietruirii drumurilor de pământ. Condiții tehnice de calitate", indicativ AND 582-2002
art.38 alin. (2)
  O. nr.604/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind activitatea districtului de drumuri" (revizuire DD 505-1988), indicativ DD 505-2001
art.38 alin. (2)
  O. nr.605/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind condițiile de proiectare și tehnologia de execuție a lucrărilor de îmbrăcăminți asfaltice" (revizuire CD 16-1978), indicativ CD 16-2000
art.38 alin. (2)
  O. nr.606/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea și execuția de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminți cu lianți hidraulici" (revizuire PD 216-1982), indicativ PD 216-2001
art.38 alin. (2)
  O. nr.607/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind protecția drumurilor publice pe timp de iarnă, combaterea lunecușului și a înzăpezirii" (revizuire AND 525-1995), indicativ AND 525-2000
art.38 alin. (2)
  O. nr.608/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră" (revizuire CD 99-1977), indicativ CD 99- 2001
art.38 alin. (2)
  O. nr.609/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide (metoda analitică)" (revizuire PD 177-1976), indicativ PD 177-2001
art.38 alin. (2)
  O. nr.610/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru determinarea capacității de circulație a drumurilor publice" (revizuire PD 189 - 1978), indicativ PD 189 - 2000
art.38 alin. (2)
  O. nr.611/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind alcătuirea și calculul structurilor de poduri și de podețe de șosea cu suprastructuri monolit și prefabricate" (revizuire PD 165 - 1983), indicativ PD 165 - 2000
art.38 alin. (2)
  O. nr.612/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea și folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată și șosea" (revizuire CD 63 - 1984), indicativ CD 63 - 2000
art.38 alin. (2)
  O. nr.613/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind executarea la cald a îmbrăcăminților bituminoase pentru calea pe pod" (revizuire AND 546 - 1999), indicativ AND 546 - 2002
art.38 alin. (2)
  O. nr.622/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane" (revizuire PD 162-1983), indicativ PD 162-2002
art.38 alin. (2)
  O. nr.623/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind realizarea îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă" (revizuire CD 151-1985), indicativ CD 151-2002
art.38 alin. (2)
  O. nr.624/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcții la podurile din beton armat" (revizuire PD 46-1979), indicativ PD 46-2001
art.38 alin. (2)
  O. nr.625/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne" (revizuire CD 155-1985), indicativ CD 155-2001
art.38 alin. (2)
  O. nr.641/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru proiectarea căilor navigabile", indicativ GP-085-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.642/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă", indicativ GP-084-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.643/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acțiunii asupra construcțiilor portuare maritime și fluviale", indicativ GP-086-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.871/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite și a conectorilor pentru lucrări de cămășuieli și suprabetonări", indicativ NP-093-03
art. 38 alin. 2
  O. nr.903/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile electrice din clădiri", indicativ GT-059-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.904/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind echilibrarea hidraulică a rețelelor termice cu apă caldă și apă fierbinte", indicativ MP-028-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.905/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, utilizând conducte din mase plastice", indicativ NP-084-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.900/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor", indicativ C 56-02
art.38 alin. (2)
  O. nr.901/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile de încălzire centrală", indicativ GT-060-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.914/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice", indicativ GP-088-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.965/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor și metantancurilor în exploatare", indicativ GT 052-02
art.38 alin. (2)
  O. nr.1.008/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind executarea hidroizolației cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuți", indicativ MP 029-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.1.002/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind investigarea și diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat și oțel, situate în medii agresive", indicativ GM-018-03
art.38 alin.(2)
  O. nr.1.003/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor situate în medii agresive", indicativ GM-017-03
art.38 alin.(2)
  O. nr.1.004/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea scărilor și rampelor la clădiri", indicativ GP-089-03
art.38 alin.(2)
  O. nr.1.005/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind identificarea și clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicație", indicativ GT-061-03
art.38 alin.(2)
  O. nr.1.010/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind Programul de urmărire în timp a comportării construcțiilor din punct de vedere al cerințelor funcționale", indicativ MP-031-03
art. 38 alin. (2)
  O. nr.1.009/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) și tratamentul suprafețelor pictate la construcțiile vechi cu valoare de patrimoniu, în condiții de umiditate excesivă și existența biodegradării. Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni - Mănăstirea Popăuți", indicativ MP 030-03
art.38 alin. (2)
  O. nr.39/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuția lucrărilor de construcții și instalații. Caietul IV: Instalații interioare", indicativ GP-090-03
art.38 alin.(2)
  O. nr.89/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule", indicativ NP 004-03
art.38 alin.(2)
  O. nr.471/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminților din beton de ciment ale suprafețelor aeroportuare", indicativ NP-085-2004
art.38 alin. (2)
  O. nr.507/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminților rutiere bituminoase", indicativ NE-026-2004
art.38 alin. (2)
  O. nr.570/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecției împotriva înghețului", indicativ NP-095-04
art.38 alin. (2)
  O. nr.571/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată", indicativ CD-27-04
art.38 alin. (2)
  O. nr.572/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate - revizuire ID-28-76", indicativ ID-28-04
art.38 alin. (2)
  O. nr.711/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie privind determinările termografice în construcții", indicativ MP-037-04
art.38 alin. (2)
  O. nr.737/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereților din zidărie prin cămășuiri armate cu grile polimerice", indicativ GP-100-04
art.38 alin.(2)
  O. nr.736/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor" indicativ GP-101-04
art.38 alin.(2)
  O. nr.803/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind adaptarea scării de intensități seismice europene EMS-98 la condițiile seismice ale României și la necesitățile inginerești", indicativ GT-053-04
art.38 alin. (2)
  O. nr.804/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind constituirea, întreținerea și utilizarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice, obținute pe clădiri instrumentate seismic în rețeaua seismică națională INCERC", indicativ GT-055-04
art.38 alin. (2)
  O. nr.805/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind constituirea, întreținerea și utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CDROM) cuprinzând înregistrări ale mișcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 și 1990, obținute în rețeaua seismică națională INCERC", indicativ GT-054-04
art.38 alin.2
  O. nr.904/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru execuția rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de șosea din beton armat și beton precomprimat - revizuire CD 118-79, indicativ CD 118-2003
art.38 alin. (2)
  O. nr.905/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind execuția straturilor bituminoase foarte subțiri la rece - revizuire AND 523-98, indicativ AND 523-2003
art.38 alin. (2)
  O. nr.906/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în stații fixe - revizuire DD 509-89, indicativ DD 509-2003
art.38 alin. (2)
  O. nr.907/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple și semirigide - Revizuire AND 540-98", indicativ AND 540-2003
art. 38 alin. 2
  O. nr.918/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri - revizuire AND 537-98, indicativ AND 537-2003
art.38 alin. (2)
  O. nr.1.031/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a materialelor antiderapante și a fondanților chimici, utilizate pentru întreținerea drumurilor pe timp de iarnă", indicativ NE-030-2004
art.38 alin.2
  O. nr.1.032/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind condițiile tehnice și metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere", indicativ NE-029-2004
art.38 alin.2
  O. nr.1.558/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
art.38 alin. 2
  O. nr.1.608/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind intervenții de urgență la îmbrăcămințile bituminoase pe timp friguros", Indicativ NE 025-2003
art. 38 alin. (2)
  O. nr.1.822/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc
art. 38 alin. 2
  O. nr.1.889/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcții (abrogat prin O. nr.435/2021)
art. 38 alin. 2
  O. nr.2.132/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Listei standardelor române care transpun standarde europene armonizate și a specificațiilor tehnice recunoscute în domeniul produselor pentru construcții
art. 38 alin. 2
  O. nr.2.133/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei de recunoaștere a organismelor desemnate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții (abrogat prin O. nr.603/2007)
art. 38 alin. 2
  O. nr.2.190/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.668/2017)
art. 38 alin. 2
  D. nr.10/2005 pentru trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Naționale
  O. nr.160/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea porturilor fluviale", indicativ NP 106-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.162/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare și execuție privind realizarea și menținerea prin înnisipare artificială a plajelor", indicativ GP 103-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.163/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea construcțiilor și instalațiilor de epurare a apelor uzate orășenești - Partea a IV-a: treapta de epurare avansată a apelor uzate", indicativ NP 107-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.161/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare, execuție și exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare în mediul rural", indicativ GP 106-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.164/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Ghid pentru execuția și exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile", indicativ GE 052-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.166/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri", indicativ GP 108-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.165/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului", indicativ NP-082-04 (abrogat prin O. nr.1.751/2012)
art. 38 alin. 2
  O. nr.167/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întreținerea și reparația liniilor de cale ferată pentru circulația trenurilor cu viteze până la 200 km/h", indicativ NE 032-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.168/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale", indicativ MP 038-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.170/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea și montajul pereților cortină pentru satisfacerea cerințelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995", indicativ NP 102-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.169/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea liniilor și stațiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h", indicativ NP 109-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.173/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghidul criteriilor de performanță a cerințelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții pentru instalații sanitare din clădiri", indicativ GT 063-04
art.38 alin. (2)
  O. nr.177/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicație cu folii din mase plastice" indicativ NE 031-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.176/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea și exploatarea instalațiilor electrice în zone cu pericol de explozie", indicativ NP 099-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.181/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ de proiectare pentru lucrările de reparații și consolidare ale podurilor rutiere în exploatare", indicativ NP 103-04
art.38 alin. (2)
  O. nr.197/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere", indicativ NP 111-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.172/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid pentru proiectarea și execuția minipiloților forați (revizuirea și completarea Îndrumătorului tehnic C 245-93)", indicativ GP 113-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.194/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de execuție privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel", indicativ GE 053-04 (abrogat prin O. nr.27/2014)
art. 38 alin. 2
  O. nr.178/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru coșurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-96)", indicativ P 133-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.180/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglemetării tehnice "Specificație tehnică privind produse din oțel utilizate ca armături: cerințe și criterii de performanță", indicativ ST 009-04 (revizuire specificație tehnică ST 009-96) (abrogat prin O. nr.1.944/2005)
art. 38 alin. 2
  O. nr.179/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de cerințe privind proiectarea, execuția, urmărirea comportării, repararea și consolidarea coșurilor industriale din beton armat", indicativ NP 108-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.196/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi", indicativ NP 116-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.198/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor", indicativ NE 033-04 (revizuire C 270-1991) (abrogat prin O. nr.2.100/2005)
art. 38 alin. 2
  O. nr.193/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel", indicativ GP 111-04 (abrogat prin O. nr.27/2014)
art. 38 alin. 2
  O. nr.182/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea și execuția căptușelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul", indicativ NP 105-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.195/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea și execuția măsurilor de izolare fonică și a tratamentelor acustice în clădiri", indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987) (abrogat prin O. nr.3.384/2013)
art. 38 alin. 2
  O. nr.219/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării Tehnice "Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate in situ", indicativ GP 112-04
art.38 alin.2
  O. nr.217/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor", indicativ NP 086-05 (abrogat prin O. nr.2.463/2013)
art. 38 alin. 2
  O. nr.276/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea depozitelor de deșeuri cu materiale geosintetice", indicativ GP 107-04
art. 38 alin. 2
  O. nr.275/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă", indicativ NP 112-04 (abrogat prin O. nr.2.352/2014)
art. 38 alin. 2
  O. nr.279/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția, monitorizarea și recepția pereților "îngropați", indicativ NP 113-04
art.38 alin. (2)
  O. nr.277/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea podurilor din beton și metal. Suprastructuri pentru poduri de șosea, cale ferată și pietonale, precomprimate exterior", indicativ NP 104-04
  O. nr.363/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea și execuția ancorajelor în teren", indicativ NP 114-04 (abrogat prin O. nr.1.444/2014)
art. 38 alin. 2
  O. nr.489/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri", indicativ P 100-1/2004 (abrogat prin O. nr.1.711/2006)
art. 38 alin. 2
  O. nr.620/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului cu privire la implementarea și utilizarea eurocodurilor pentru construcții
art. 38 alin. 2
  O. nr.952/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 907/2004 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple și semirigide Revizuire AND 540-98", indicativ AND 540-2003
art.38 alin. 2
  O. nr.1.093/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale, aflate în proprietatea publică a statului, înregistrate în evidența tehnic-operativă în unități naturale sau natural convenționale evidențiate în inventarul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
art. 38 alin. 2
  H.G. nr.808/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize și încercări în activitatea de construcții
art. 38 alin. (1)
  O. nr.1.372/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 165/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Cod de proiectare. Bazele proiectării și acțiuni asupra construcțiilor. Acțiunea vântului", indicativ NP-082-04 (abrogat prin O. nr.1.751/2012)
art. 38 alin. 2
  O. nr.2.513/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor", indicativ C 107-2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005
art. 10, art. 38 alin. 2
  O. nr.2.688/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire, indicativ NP 125: 2010"
art. 10, art. 38 alin. 2
  O. nr.2.689/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susținere, indicativ NP 124: 2010"
art. 10, art. 38 alin. 2
  O. nr.2.690/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind determinarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici, indicativ NP 122: 2010"
art. 10, art. 38
  O. nr.2.691/2010 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea geotehnică a fundațiilor pe piloți, indicativ NP 123: 2010"
art. 10, art. 38 alin. 2
  O. nr.1.497/2011 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării (abrogat prin O. nr.838/2021)
art. 30
  O. nr.212/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de proiectare pentru controlul fisurării elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită contracției împiedicate", indicativ GP 115-2011
art. 10, art. 38 alin. 2
  O. nr.255/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei", indicativ NP 128:2011
art. 10, art. 38 alin. 2
  O. nr.256/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind echiparea construcțiilor hidrotehnice de retenție cu aparatură de măsură si control - AMC", indicativ GT 064:2011
art. 10, art. 38 alin. 2
  O. nr.253/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Procedură privind controlul de stat la producerea și livrarea betonului", indicativ PCC 022/2008, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al șefului Cancelariei Primului-Ministru nr. 1.392/2.815/D.M/2008
art. 30
  O. nr.277/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.496/2011
art. 30


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 02:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.