LEGE nr.51 din 7 iunie 1995
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.171/1998 privind excepția de neconstituționalitate a art. 14 alin. 2 lit. c) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.97/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 și ale art. 76 alin. 3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, a dispozițiilor Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.32/1995 privind timbrul judiciar
  D.C.C. nr.146/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale Statutului profesiei de avocat
  D.C.C. nr.212/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4.4 din contractul de asistență juridică, reglementat în anexa nr.VIII la Statutul profesiei de avocat, adoptat în baza Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.190/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a dispozițiilor art. 71 și art. 69 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat
  D.C.C. nr.161/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 207 din Codul penal și ale art.4 și art.37 alin.(1) și (2) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.136/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (3), art. 3, 5 și art. 48 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
  D.C.C. nr.301/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
  D.C.C. nr.44/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și ale art. 63 lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.58/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. 1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, ale art. 215 alin. 3 din Codul penal și ale art. 7 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.129/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
art. 31
  D.C.C. nr.486/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea și funcționarea oficiilor juridice și ale art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
art. 25
  D.C.C. nr.34/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 și ale art. 63 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 56 și art. 63 lit. i)
  D.C.C. nr.166/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 20 alin. (1)
  D.C.C. nr.195/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.234/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (1) teza întâi și ale art. 57 alin. (1) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 48 alin. (1) teza întâi și ale art. 57 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.233/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (1) teza întâi și ale art. 57 alin. (1) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 26 alin. 1 și 2 și ale art. 27 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare
art. 48 alin. (1) teza întâi și ale art. 57 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.311/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2001
  D.C.C. nr.321/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (1) teza întâi și ale art. 57 alin. (1) și (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 48 alin. (1) teza întâi și ale art. 57 alin. (1) și (4)
  D.C.C. nr.88/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și funcționarea profesiei de avocat
art. 82
  D.C.C. nr.230/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 371 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 371
  D.C.C. nr.260/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 82
  D.C.C. nr.294/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.406/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 lit. c) și ale art. 53 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.688/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale art. 48 alin. (1) teza întâi și art. 57 alin. (1) și (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 48 alin. (1) teza întâi și art. 57 alin. (1) și (4)
  D.C.C. nr.61/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.200/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. d) și e), art. 25, art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și a dispozițiilor art. 52 alin. 5 din Codul de procedură penală
art. 3 alin. (1) lit. d) și e), art. 25, art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.495/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale art. II alin. (2) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 82 alin. (1) și (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.513/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 161
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.553/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1) și (2), art. 57 alin. (4) și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1) și (2), art. 57 alin. (4) și art. 68 alin. (1)
  D.C.C. nr.618/2006 DECIZIA nr. 618 din 3 octombrie 2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3), art. 3, art. 9 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1) și (2), art. 57 alin. (1) și (4) și art. 68 alin. (1) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- art. 1 alin.(2) și alin.(3), art. 3, art.9 alin.(1) și (2), art. 28 alin.(1) și (2), art. 57 alin.(1) și (4) și art. 68 alin.(1) și (3)
  D.C.C. nr.724/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 161
  D.C.C. nr.751/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 161
  D.C.C. nr.806/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1) și (2), art. 57 alin. (4) și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1) și (2), art. 57 alin. (4) și art. 68 alin. (1)
  D.C.C. nr.834/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 161
  D.C.C. nr.879/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 82 alin. (1)
  D.C.C. nr.6/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1) și (2) și art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și a dispozițiilor art. 453 alin. 1 lit. c) raportate la art. 455 din Codul de procedură penală
art. 1 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (1) și (2), art. 28 alin. (1) și (2) și art. 68 alin. (1)
  D.C.C. nr.164/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.816/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 20
  D.C.C. nr.1.096/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 alin. (2) lit. c) și m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 53 alin. (2) lit. c) și m)
  D.C.C. nr.236/2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
  D.C.C. nr.392/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 58 și art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.394/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 57 și art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. d), e) și h) și art. 48 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. d), e) și h) și art. 48
  D.C.C. nr.995/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
  D.C.C. nr.1.177/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 58 și art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și ale art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.371/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 215 alin. 1 și art. 240 din Codul penal și art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 25
  D.C.C. nr.150/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (3) și art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.223/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 20 alin. (1)
  D.C.C. nr.242/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 27 lit. c)
  D.C.C. nr.364/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  D.C.C. nr.741/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și a dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 19 alin. (4)
  D.C.C. nr.736/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal, ale art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 1 alin. (3) și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (3) și art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.354/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 25 și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (3), art. 9 alin. (2), art. 25 și art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.401/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) și art. 83 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 3 alin. (4) și art. 5 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat din 2004, art. 171 alin. 2, art. 183 alin. 1 și 2, art. 262 pct. 1 lit. a) și art. 2781 alin. 8 lit. a)-c) din Codul de procedură penală și art. 281 din Codul penal
art. 1 alin. (3) și art. 83
  D.C.C. nr.1.641/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. 2, ale art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 31
  D.C.C. nr.679/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 20
  D.C.C. nr.925/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.070/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul penal și ale art. 1 alin. (3) și art. 82 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- art. 1 alin. (3), art. 82 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.445/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- art. 37 alin. (6)
  D.C.C. nr.1.576/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 27 lit. c)
  D.C.C. nr.1.134/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 113 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- art. 113 alin. (1) și (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.519/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 21 alin. (1)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.237/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 lit. c) și art. 56 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 28 lit. c) și art. 56 alin. (2) lit. m)
  D.C.C. nr.371/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 21 alin. (1)
  D.C.C. nr.566/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 21 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.875/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 16 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.873/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 20 alin. (8) teza întâi
  D.C.C. nr.949/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 16 alin. (2) lit. b)
  D.C.C. nr.944/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 20 alin. (8) teza întâi
  D.C.C. nr.75/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (8) teza întâi din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 20 alin. (8) teza întâi
  D.C.C. nr.219/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- art. 25 alin. (2)
  D.C.C. nr.223/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- art. 25
  D.C.C. nr.345/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 18 alin. (6)
  D.C.C. nr.379/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.412/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3) și art. 113 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (3) și art. 113 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.72/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
art. 18 alin. (6)
  D.C.C. nr.83/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 2 și 4, art.281 pct. 1 lit. b2), art. 30 alin. 4, art. 50, art’. 51 alin. 2 și 3, art. 52 alin. 6, art. 55 alin. 1, art. 56, art. 63 alin. 2. art. 64, art. 67 alin. 2, art. 69, 78, 132, art. 134 alin. 2, art. 171 alin. 1 si 3, art. 172, 197, art. 209 alin. 4, art. 300 alin. 2, art. 303, 330, 331, art. 332 alin. 1 și 4, art. 336, 337 și art. 508-512 din Codul de procedură penală din 1968, ale Codului de procedură penală din 1968, în ansamblul său, ale art. 242 din Codul penal din 1969, precum și ale Codului penal din 1969, în ansamblul său, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ale art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3, 7 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. 20 alin. (8)
  D.C.C. nr.129/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.135/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968 și ale art. 1 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (2)
  D.C.C. nr.144/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
art. 26 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.297/2014 DECIZIA nr. 297 din 22 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- sintagma „care trebuie rezolvată în termenul de două luni de la emiterea deciziei” prevăzută în art. 25 alin. (2)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.551/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 25 alin. (2)
  D.C.C. nr.155/2015 DECIZIA nr. 155 din 17 martie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 50 și art. 60 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (3), art. 50 și art. 60
  D.C.C. nr.509/2015 DECIZIA nr. 509 din 30 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 60 alin. (6
  D.C.C. nr.136/2016 DECIZIA nr. 136 din 10 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală și art. 46 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 46 alin. (4)
  D.C.C. nr.394/2016 DECIZIA nr. 394 din 14 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 86 alin. (1)
  D.C.C. nr.472/2016 DECIZIA nr. 472 din 28 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 lit. c), art. 56 alin. (2) lit. m), art. 62 alin. (3), art. 66 lit. p) și art. 92 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, a prevederilor art. 49 lit. c), art. 51 alin. (4), art. 53, art. 54, art. 85 alin. (2) teza a doua, art. 235 alin. (4) și (5) și art. 323 din Statutul profesiei de avocat, a prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților precum și a art. 26 alin. (1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaților
- art. 28 lit. c), art. 56 alin. (2) lit. m), art. 62 alin. (3), art. 66 lit. p) și art. 92 alin. (2) ; art. 49 lit. c), art. 51 alin. (4), art. 53, art. 54, art. 85 alin. (2) teza a doua, art. 235 alin. (4) și (5) și art. 323
  D.C.C. nr.629/2016 DECIZIA nr. 629 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 și a celor ale art. 89 alin. (1) lit. e) raportat la art. 14 lit. b) teza finală din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 48 și a celor ale art. 89 alin. (1) lit. e) raportat la art. 14 lit. b) teza finală
  D.C.C. nr.158/2017 DECIZIA nr. 158 din 14 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) și (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) și (6) și art. 113 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (2) și (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) și (6) și art. 113 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.225/2017 DECIZIA nr. 225 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 lit. a) și ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
- art. 27 lit.d)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.225/2017 DECIZIA nr. 225 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 lit. a) și ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
- sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” de avocat din cuprinsul art. 14 lit. a)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.349/2017 DECIZIA nr. 349 din 11 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (2) și (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) și (6) și art. 113 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 1 alin. (2) și (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) și (6) și art. 113 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.524/2017 DECIZIA nr. 524 din 11 iulie 2017 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
art. 49 alin. (3)
  D.C.C. nr.160/2018 DECIZIA nr. 160 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 60 alin. (6)
  D.C.C. nr.182/2018 DECIZIA nr. 182 din 29 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 60 alin. (6)
  D.C.C. nr.2/2019 DECIZIA nr. 2 din 15 ianuarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 lit. a) și ale art. 26 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și ale art. 26 alin. (3) și (4) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011
- art. 14 lit. a) (respinge ca inadmisibilă); - art. 26 lit.d) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.502/2019 DECIZIA nr. 502 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 113 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- art. 113, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.592/2019 DECIZIA nr. 592 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 lit. a) și ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- art. 14 lit. a) și art. 27 lit. d), (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.230/2022 DECIZIA nr. 230 din 28 aprilie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 lit. a) si ale art. 26 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
- art. 14 lit. a)


Marți, 05 iulie 2022, 13:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.