LEGE nr.74 din 6 iulie 1995
privind exercitarea profesiunii de medic, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.236/2002 al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea și completarea anexelor nr. 1, 4a), 14, 15, 21, 22 și 25 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgență prespitalicești și altor tipuri de transport medical, precum și a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătății, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
  O. nr.238/2002 al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea și completarea anexelor nr. 1, 3 și 6 și introducerea anexei nr. 13 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
  O. nr.871/2002 al ministrului sănătății și familiei privind declararea nominală obligatorie și evidența bolnavilor de cancer (abrogat prin O. nr.2.027/2007)
  O. nr.1.059/2003 al ministrului interimar al sănătății privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor


Luni, 23 mai 2022, 19:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.