LEGE nr.134 din 29 decembrie 1995
Legea petrolului
Fisa actului

Descriptori:

Acord petrolier
agenți economici, instituții publice și persoane fizice, titulari, licențe și sau permise miniere, taxe anuale pe activitate petrolieră/minieră și redevențe petroliere și miniere, obligații
L. nr.134/1995
L. nr.61/1998
O. nr.158/1999   (A.N.R.M.)

definire, titular, drepturi și obligații, activitate
L. nr.134/1995
O. nr.41/1998   (A.N.R.M.)
O. nr.43/1998   (A.N.R.M.)
H.G. nr.1.265/1996

Agenția Națională pentru Resurse Minerale
atribuții în domeniul resurselor de petrol
L. nr.134/1995

tarife și taxe percepute pentru actele emise
L. nr.61/1998
L. nr.134/1995
O. nr.169/2001   (A.N.R.M.)
O. nr.94/1997   (A.N.R.M.)
O. nr.204/2000   (A.N.R.M.)
vezi:  Geologie

Capital străin
în domeniul exploatării și explorării zăcămintelor de petrol și gaze, facilități
L. nr.134/1995

Concesiune
acord pentru dezvoltare și exploatare petrolieră de către Societatea Națională a Petrolului "Petrom"
L. nr.134/1995
H.G. nr.223/1999

acord pentru explorare petrolieră în perimetrul EP II -2 Pâncota
L. nr.134/1995
H.G. nr.921/1998

dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P II-3 Moravița, Societatea Națională a Petrolului "Petrom" -S.A., București
L. nr.134/1995
H.G. nr.221/1999

Contracte
încheiate de investitorii străini, explorare și exploatare zăcăminte de petrol și gaze
L. nr.134/1995

Contracte-cadru
pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
L. nr.134/1995
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.96/2001   (A.N.R.M.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
petrolului
L. nr.134/1995

Etan
țiței, gazolină, condensat, sistem național de transport, tarife
L. nr.134/1995
O.U.G. nr.216/2000
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.146/2001   (A.N.R.M.)

Facilități
acordare pentru
titularii acordurilor petroliere, drepturi
L. nr.134/1995

Gaze
prețuri, tarife în sectorul gazelor naturale
L. nr.134/1995
O.G. nr.60/2000

Gaze naturale
capital străin, atragere, explorare și exploatare
L. nr.134/1995

înmagazinare gaze naturale de către S.N. de Gaze Naturale "Romgaz "-S.A., stabilire
L. nr.134/1995
O.G. nr.60/2000

prețuri
tarife, stabilire
L. nr.134/1995
O.G. nr.60/2000

Gazolină
țiței, condensat și etan, sistem național de transport, tarife
L. nr.134/1995
O.U.G. nr.216/2000
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.146/2001   (A.N.R.M.)

Geologie
acorduri în domeniul petrolier, titulari, activitate
L. nr.134/1995
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.41/1998   (A.N.R.M.)

acte de confirmare a resurselor geologice și a rezervelor de petrol, emitere, tarife
L. nr.134/1995
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.204/2000   (A.N.R.M.)

resurse geologice, acte de confirmare, emitere, tarife
L. nr.134/1995
O. nr.204/2000   (A.N.R.M.)

resurse geologice și rezerve de petrol, conținut cadru al studiului de evaluare, clasificare, confirmare, evidența
L. nr.134/1995
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.101/1997   (A.N.R.M.)

Impozite, scutiri, reduceri
acordare, condiții
acorduri petroliere
L. nr.134/1995

Petrol
acord petrolier
închiriere, condiții
L. nr.134/1995
H.G. nr.1.043/1995
H.G. nr.1.265/1996

Cartea petrolieră, mod de întocmire, instrucțiuni tehnice
L. nr.134/1995
L. nr.7/1996
H.G. nr.1.043/1995
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.23/1999   (A.N.R.M.)

registrul, date tehnice și economice, perimetre petroliere
L. nr.134/1995
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.23/1999   (A.N.R.M.)

resurse punere în valoare
L. nr.134/1995

rezerve, acte de confirmare, tarife
L. nr.134/1995
O. nr.204/2000   (A.N.R.M.)

Redevențe
petroliere, acord petrolier
L. nr.82/1991
L. nr.134/1995
H.G. nr.704/1993
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.41/1998   (A.N.R.M.)

Sistem național
de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid
tarife
L. nr.134/1995
O.U.G. nr.216/2000
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.95/2001   (A.N.R.M.)
O. nr.146/2001   (A.N.R.M.)

Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz"-S.A., înființare
serviciu înmagazinare gaze naturale de către S.N. de Gaze Naturale "Romgaz "-S.A., tarife, stabilire
L. nr.134/1995
O.G. nr.60/2000

Tarife
acte emise de A.N.R.M., percepere
L. nr.134/1995
L. nr.61/1998
O. nr.204/2000   (A.N.R.M.)
O. nr.169/2001   (A.N.R.M.)

de serviciu înmagazionare gaze naturale de către S.N. de Gaze Naturale "Romgaz "-S.A., stabilire
L. nr.134/1995
O.G. nr.60/2000

pentru
emiterea actelor de confirmare a resurselor geologice și a rezervelor de petrol
L. nr.134/1995
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.204/2000   (A.N.R.M.)

redevențe petroliere
L. nr.134/1995

Taxe -reduceri, scutiri
pentru
investitori străini, condiții
L. nr.134/1995
O.U.G. nr.92/1997

Țiței, petrol și gaze
explorare, cooperare cu parteneri străini la exploatare în România
L. nr.134/1995
H.G. nr.1.043/1995
H.G. nr.1.265/1996

gazolină, condensat și etan lichid
contract-cadru
L. nr.134/1995
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.96/2001   (A.N.R.M.)

sistem național de transport, tarife
L. nr.134/1995
O.U.G. nr.216/2000
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.1.265/1996
O. nr.146/2001   (A.N.R.M.)

Zăcăminte
de petrol și gaze facilități pentru titularii de acorduri
L. nr.134/1995


Duminică, 28 februarie 2021, 12:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.