LEGE nr.134 din 29 decembrie 1995
Legea petrolului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activității de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești
  H.G. nr.885/2002 privind aprobarea Actului adițional la Acordul de concesiune pentru explorare și exploatare petrolieră în perimetrul E II - 1 Sud București, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Centaur Petroleum Ltd
  H.G. nr.886/2002 privind aprobarea Acordului petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanța
  O. nr.166/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră
  O. nr.179/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind tarifele de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (abrogat prin O. nr.82/2003)
  H.G. nr.1.253/2002 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la acordul de concesiune a 225 perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A.
  H.G. nr.1.274/2002 privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele E III - 1 Brodina și E III - 3 Cuejdiu, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Ramco România" - S.R.L., Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Europa Oil & Gas Limited și Millennium International Resources Corporation Limited
  H.G. nr.1.275/2002 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E III - 4 Bacău, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Ramco România" - S.R.L., Europa Oil & Gas Limited și Millennium International Resources Corporation Limited
  O. nr.198/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare
  O. nr.199/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concesionarea unor activități miniere de exploatare R 25/2002 prin negociere directă
  H.G. nr.1.553/2002 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2000
  O. nr.209/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid
  O. nr.49/2003 al ministrului industriei și resurselor și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind valorificarea cantităților de gaze naturale noi din producția internă (abrogat prin O. nr.102.136/2006)
  O. nr.121/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.498/2003)
  H.G. nr.559/2003 privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la acordurile de concesiune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 288/2000, a unor perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
art. 13 alin. 4
  O. nr.317/2003 al ministrului industriei și resurselor privind calcularea prețului mediu ponderat de achiziție a gazelor naturale din import pentru anul 2002, aplicabil la valorificarea gazelor naturale din producția internă în anul 2003
  O. nr.75/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Instrucțiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei și resurselor și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantităților de gaze naturale noi din producția internă
  O. nr.498/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.594/2003)
art.8 alin.(3)
  O. nr.82/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (abrogat prin O. nr.207/2003)
  H.G. nr.756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (abrogat prin H.G. nr.1.419/2009)
art. 37
  O. nr.92/2003 privind modificarea Instrucțiunilor tehnice pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei și resurselor și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantităților de gaze naturale noi din producția internă, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 75/2003
  O. nr.47/2003 al ministrului economiei și comerțului, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale
  O. nr.594/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea prețurilor și stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale (abrogat prin O. nr.340/2004)
art. 8 alin. (3)
  O. nr.158/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare și exploatare
  O. nr.159/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre petroliere de dezvoltare-exploatare și exploatare
  H.G. nr.1.152/2003 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport gaze naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport gaze naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
  H.G. nr.1.203/2003 privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune a activității de operare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe aferente sistemului, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești
art. 13
  O. nr.198/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere
  O. nr.207/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor de transport al țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
art.8 alin. (3)
  O. nr.217/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă - Runda a VI-a
  O. nr.219/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere
  O. nr.42/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind reofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere
  O. nr.103/2004 al ministrului economiei și comerțului privind calcularea prețului mediu ponderat de achiziție a gazelor naturale din import pentru anul 2003, aplicabil la valorificarea gazelor naturale noi din producția internă în anul 2004
  O. nr.341/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale (abrogat prin O. nr.873/2004)
art.8 alin.(3)
  O. nr.71/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid prin conducte (abrogat prin O. nr.53/2008)
art.8 alin. (3)
  H.G. nr.422/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E IV - 2 Viperești, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Toreador Resources Corporation
  H.G. nr.764/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a 11 perimetre de dezvoltareexploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș și Compania Amromco Energy, L.L.C., în calitate de concesionari
art.13 alin.4
  H.G. nr.903/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București
art.13 alin. (4)
  O. nr.157/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 52/2002 privind aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului (abrogat prin O. nr.196/2006)
art.8 alin. (4)
  H.G. nr.1.080/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E IV-1 Suceava, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Regal Petroleum plc
Art. 13 alin. (4)
  H.G. nr.1.248/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 36 Văluța, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Algoritm" - S.R.L.
Art. 13 alin. (4)
  H.G. nr.1.249/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 6 Borș, DEE V - 24 Negoiești, DEE V - 27 Otomani și DEE V - 29 Salonta, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Algoritm" - S.R.L.
Art. 13 alin. (4)
  H.G. nr.1.291/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră în perimetrele DEE V - 5 Bertești și DEE V - 12 Filiu, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Transion" - S.R.L.
art. 13 alin. (4)
  H.G. nr.1.292/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E V - 3 Banat Est, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Amro Gold Oil" - S.R.L.
art. 13 alin. (4)
  H.G. nr.1.335/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrele E IV-3 Zegujani și E IV-5 Satu Mare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și The Rompetrol Group NV
art.13 alin. (4)
  O. nr.178/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor de exploatare petrolieră oferite pentru concesionare prin apel public de ofertă
  H.G. nr.1.419/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 11 Făurești, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Toreador Resources Corporation
art.13 alin.(4)
  H.G. nr.1.417/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul E V-1 Moinești, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Toreador Resources Corporation
art.13 alin.4
  H.G. nr.1.599/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A.
art. 13 alin.4
  H.G. nr.1.597/2004 privind aprobarea acordurilor de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare și exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
art.13 alin. (4)


Duminică, 28 februarie 2021, 13:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.