LEGE nr.134 din 29 decembrie 1995
Legea petrolului
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  H.G. nr.1.248/2002 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor și licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000
  O. nr.208/2002 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind lista perimetrelor petroliere oferite pentru concesiune prin concurs de ofertă publică
  H.G. nr.756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (abrogat prin H.G. nr.1.419/2009)
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  O. nr.71/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile, metodologia și procedura de stabilire a tarifelor reglementate pentru transportul țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului lichid prin conducte (abrogat prin O. nr.53/2008)
  O. nr.74/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind modul de raportare și de calcul al valorii producției și redevenței miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau de concesiune (abrogat prin O. nr.198/2009)
  Decizie nr.620/2004 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piața internă de gaze naturale


Duminică, 28 februarie 2021, 13:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.