LEGEA nr.407 din 9 noiembrie 2006
vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.221/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice (abrogat prin O. nr.2020/2016)
  O. nr.21/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea derogării în vederea capturării în scop științific a unor exemplare din specia castor
  O. nr.1.431/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare
  O. nr.988/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea derogării de la măsurile de protecție pentru unele specii de păsări aflate în mediul natural


Miercuri, 10 august 2022, 20:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.