ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.116 din 21 decembrie 2006
privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.116 din 21 decembrie 2006
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.171/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 181/2007
- Senat: P.L. nr. L51/2007
În vigoare: temporar (În aplicare de la: 01.01.2007 până la: 31.12.2010 se aplică până la data de 31 decembrie 2008 și, respectiv, până la data de 31 decembrie 2010, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la societățile prevăzute în anexa nr. 3.)
Publicare: M.Of. nr. 1042/28 dec. 2006 text
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.2/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- modifică art. 4 alin. (1), art.7 lit. a), art.11 alin. (1); introduce art.32
Aprobată cu modificări: L. nr.171/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- modifică art.4 alin.(2) lit.b); introduce art.41, alin.(2) la art.5
Modificată: O.U.G. nr.115/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- modifică art.14 alin.(3), art.16, art.17, art.24 lit.b); introduce alin.(11) la art.23
  O.U.G. nr.85/2009 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- modifică art. 2, art. 31 și anexa nr. 3
  L. nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
- abrogă art. 7 lit. a) și c) și art. 8
  O.U.G. nr.36/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
- modifică art. 10 alin. (2), art. 16; introduce lit. d) la art. 7, art. 81; referirile la art. 8 alin. (1)-(3) și art. 7 lit. c) se fac la art. 81 alin. (1)-(3) și, respectiv, la art. 7 lit. d)


Luni, 21 octombrie 2019, 11:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.