ORDONANȚĂ nr.14 din 31 ianuarie 2007
pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.14 din 31 ianuarie 2007
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.274/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 320/2007
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta ordonanță intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 82/2 feb. 2007
Rectificare: M.Of. nr. 152/2 mar. 2007
  M.Of. nr. 302/7 mai. 2007
Republicare: M.Of. nr. 195/27 mar. 2009
  M.Of. nr. 694/23 sep. 2014
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
  H.G. nr.514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 152/2 mar. 2007
  M.Of. nr. 302/7 mai. 2007
Aprobată cu modificări: L. nr.274/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
- modifică art.6 alin.(8); abrogă art.9 alin.(1) lit.c), e), h), i) și k)
Modificată: O.U.G. nr.2/2008 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
- modifică art. 7 alin. (7), art. 11 alin. (3); introduce alin. (5)-(7) la art. 1, alin. (4) la art. 11; abrogă art. 7 alin. (4), (5) și (6)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 195/27 mar. 2009
Modificată: L. nr.109/2010 privind completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
- introduce alin. (3) la art. 3
  L. nr.28/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea îmbunătățirii activității de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
- modifică art. 3 alin. (3), art. 6 alin. (6), art. 9 alin. (1) lit. a) și b); introduce alin. (4)-(9) la art. 3, art. 61
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 3 alin. (1), (3) și (9)
  L. nr.65/2014 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri
- modifică art. 1 alin. (4), art. 2 lit. a), art. 5 alin. (2) lit. a)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 694/23 sep. 2014
Modificată: L. nr.318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (1), art. 2 lit. a), art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (2); introduce alin. (11) la art. 1, art. 21, alin. (41) și (42) la art. 6; abrogă art. 10 alin. (1) lit. f)
  L. nr.49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 alin. (4)
  O.U.G. nr.48/2020 Ordonantă de urgentă privind unele măsuri financiar-fiscale
- după art. 12 introduce cap. V1cu art. 121 -129si cap. V2cu art. 1210si art. 1211
  L. nr.219/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
- modifică art. 1 alin. (4)
  L. nr.79/2022 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiarfiscale
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 48/2020


Marți, 05 iulie 2022, 09:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.